localization: update POT and dispatch PO files
[scilab.git] / scilab / modules / atoms / locales / pl_PL.po
1 # Polish translation for scilab
2 # Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
3 # This file is distributed under the same license as the scilab package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: scilab\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: <localization@lists.scilab.org>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-04-16 17:44+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2019-02-12 15:53+0000\n"
12 "Last-Translator: konrad509 <konrad509@op.pl>\n"
13 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18857)\n"
19
20 #, c-format
21 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
22 msgstr "%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: oczekiwano %d.\n"
23
24 #, c-format
25 msgid "%s: Wrong number of input argument: %d to %d expected.\n"
26 msgstr ""
27 "%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: oczekiwano od %d do %d.\n"
28
29 #, c-format
30 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: String array expected.\n"
31 msgstr ""
32 "%s: Nieprawidłowy typ argumentu wejściowego nr %d: oczekiwano tablicy ciągów "
33 "znaków.\n"
34
35 #, c-format
36 msgid ""
37 "%s: Wrong size for input argument #%d: mx1, mx2 or mx3 string matrix "
38 "expected.\n"
39 msgstr ""
40 "%s: Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego nr %d: oczekiwano macierzy "
41 "typu łańcuchowego mx1, mx2 lub mx3.\n"
42
43 #, c-format
44 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: string expected.\n"
45 msgstr ""
46 "%s: Nieprawidłowy typ argumentu wejściowego nr %d: oczekiwany jest "
47 "pojedynczy łańcuch.\n"
48
49 #, c-format
50 msgid ""
51 "%s: Wrong value for input argument #%d: 'user' or 'allusers' expected.\n"
52 msgstr ""
53 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano 'user' lub "
54 "'allusers'.\n"
55
56 #, c-format
57 msgid "%s: You haven't write access on this directory : %s.\n"
58 msgstr "%s: Nie posiadasz prawa do zapisu do tego katalogu : %s.\n"
59
60 #, c-format
61 msgid "%s: Module '%s' is not installed ('%s' section).\n"
62 msgstr "%s: Moduł '%s' nie jest zainstalowany ('%s' sekcja).\n"
63
64 #, c-format
65 msgid "%s: Module '%s - %s' is not installed.\n"
66 msgstr "%s: Moduł '%s - %s' nie jest zainstalowany.\n"
67
68 #, c-format
69 msgid ""
70 "%s: The following module is installed in the user section, you cannot add it "
71 "to the autoload list for all users:\n"
72 msgstr ""
73 "%s: Następujący moduł jest zainstalowany w sekcji użytkownika, nie można "
74 "dodać go do listy automatycznego ładowania dla wszystkich użytkowników:\n"
75
76 #, c-format
77 msgid "\t - '%s - %s'\n"
78 msgstr "\t - '%s - %s'\n"
79
80 #, c-format
81 msgid "%s: The following module is not installed:\n"
82 msgstr "%s: Następujący moduł nie jest zainstalowany:\n"
83
84 #, c-format
85 msgid "%s: The following modules are not installed:\n"
86 msgstr "%s: Następujące moduły nie są zainstalowane:\n"
87
88 #, c-format
89 msgid ""
90 "%s: Wrong type for input argument #%d: Boolean or single string expected.\n"
91 msgstr ""
92 "%s: Nieprawidłowy typ parametru wejściowego nr %d: Oczekiwano wartości typu "
93 "logicznego (boolean) lub łańcuchu.\n"
94
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "%s: Wrong value for input argument #%d: 'user','allusers' or 'all' "
98 "expected.\n"
99 msgstr ""
100 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano 'user','allusers' lub "
101 "'all'.\n"
102
103 #, c-format
104 msgid "%s: Wrong number of input argument: at most %d expected.\n"
105 msgstr ""
106 "%s: Nieprawidłowa liczba parametrów wejściowych: oczekiwano najwyżej %d.\n"
107
108 #, c-format
109 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: string expected.\n"
110 msgstr ""
111 "%s: Nieprawidłowy rozmiar dla argumentu wejściowego nr %d: oczekiwano "
112 "pojedynczego łańcuchu znaków.\n"
113
114 #, c-format
115 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: 'all' or 'main' expected.\n"
116 msgstr ""
117 "%s:  Nieprawidłowa wartość parametru wejściowego nr %d: oczekiwano 'all' lub "
118 "'main'\n"
119
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "\n"
123 "%s Installing ...\n"
124 msgstr ""
125
126 #, c-format
127 msgid ""
128 "\n"
129 "%s Loading ...\n"
130 msgstr ""
131
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "\n"
135 "%s Testing ...\n"
136 msgstr ""
137
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "\n"
141 "%s Removing ...\n"
142 msgstr ""
143
144 #, c-format
145 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: a matrix of string expected.\n"
146 msgstr ""
147
148 #, c-format
149 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: a boolean expected.\n"
150 msgstr ""
151
152 #, c-format
153 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: a boolean expected.\n"
154 msgstr ""
155
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "%s: Module %s is already installed. Please remove it before checking it.\n"
159 msgstr ""
160
161 #, c-format
162 msgid "%s: Module %s does not exist in current repositories.\n"
163 msgstr ""
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "%s: Wrong value(s) for input argument #%d: some unique module names "
168 "expected.\n"
169 msgstr ""
170
171 #, c-format
172 msgid ""
173 "\n"
174 "Number of modules to check: %d\n"
175 msgstr ""
176
177 #, c-format
178 msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected.\n"
179 msgstr "%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: oczekiwano %d.\n"
180
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "%s: Wrong size for input argument #%d: 1x1 or 1x2 string matrix expected.\n"
184 msgstr ""
185 "%s: Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego #%d: oczekiwano macierzy "
186 "łańcuchowej 1x1 lub 1x2.\n"
187
188 #, c-format
189 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d.\n"
190 msgstr ""
191
192 #, c-format
193 msgid "%s: The config file ('%s') is not well formatted at line %d\n"
194 msgstr ""
195 "%s: Plik konfiguracyjny ('%s') nie jest dobrze sformatowany, w wierszu %d\n"
196
197 #, c-format
198 msgid ""
199 "%s: Wrong size for input argument #%d: mx2 or mx3 string matrix expected.\n"
200 msgstr ""
201 "%s: Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego nr %d: oczekiwano macierzy "
202 "typu łańcuchowego mx2 lub mx3.\n"
203
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "%s: Wrong value for input argument #%d: All modules version should be set.\n"
207 msgstr ""
208 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: Wersja dla wszystkich modułów "
209 "powinna być ustawiona.\n"
210
211 #, c-format
212 msgid ""
213 "%s: Wrong value for input argument #%d: 'user' or 'allusers' or 'all' "
214 "expected.\n"
215 msgstr ""
216 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano 'user' lub 'allusers' "
217 "lub 'all'\n"
218
219 #, c-format
220 msgid ""
221 "%s: Wrong size for input argument #%d: mx1,mx2 or mx3 string matrix "
222 "expected.\n"
223 msgstr ""
224 "%s: Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego nr %d: oczekiwano macierzy "
225 "typu łańcuchowego mx1, mx2 lub mx3.\n"
226
227 #, c-format
228 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
229 msgstr ""
230 "%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: oczekiwano od %d do %d.\n"
231
232 #, c-format
233 msgid ""
234 "%s: Wrong size for input argument #%d: mx1 or mx2 string matrix expected.\n"
235 msgstr ""
236 "%s: Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego nr %d: oczekiwano macierzy "
237 "typu łańcuchowego mx1 lub mx2.\n"
238
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "%s: The directory '%s' cannot been created, please check if you have write "
242 "access on this directory.\n"
243 msgstr ""
244 "%s: Katalog '%s' nie może zostać utworzony, sprawdź czy posiadasz prawa "
245 "zapisu do tego katalogu.\n"
246
247 #, c-format
248 msgid "%s: The file '%s' does not exist or is not read accessible.\n"
249 msgstr ""
250
251 #, c-format
252 msgid "%s: DESCRIPTION file cannot be found in the package '%s'\n"
253 msgstr "%s: OPIS pliku nie może być odnaleziony w pakiecie '%s'\n"
254
255 msgid ""
256 "Option offline of ATOMS configuration is set to True. atomsSystemUpdate did "
257 "not check the latest modules availables."
258 msgstr ""
259
260 #, c-format
261 msgid "\t%s (%s) will be installed in the '%s' section"
262 msgstr ""
263
264 #
265 # File: modules/atoms/macros/atomsInstall.sci, line: 259
266 #, c-format
267 msgid "\t%s (%s) is already installed in the '%s' section and up-to-date"
268 msgstr ""
269
270 #, c-format
271 msgid ""
272 "%s: The directory %s cannot been created, please check if you have write "
273 "access on this directory.\n"
274 msgstr ""
275 "%s: Katalog %s nie może zostać utworzony, sprawdź czy posiadasz prawa zapisu "
276 "do tego katalogu.\n"
277
278 #, c-format
279 msgid "%s: Error while copying the file '%s' to the directory '%s'.\n"
280 msgstr "%s: Błąd podczas kopiowania pliku '%s'do katalogu '%s'.\n"
281
282 #, c-format
283 msgid "%s: Error while creating the directory '%s'.\n"
284 msgstr "%s: Błąd podczas tworzenia katalogu '%s'.\n"
285
286 #, c-format
287 msgid "%s: Previously existing file with the same name in '%s'.\n"
288 msgstr ""
289
290 #, c-format
291 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d or %d expected.\n"
292 msgstr ""
293 "%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: oczekiwano %d lub %d.\n"
294
295 #, c-format
296 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: A valid category expected.\n"
297 msgstr ""
298 "%s: Nieprawidłowa wartość parametru wejściowego nr %d: oczekiwano prawidłową "
299 "nazwę kategorii\n"
300
301 #, c-format
302 msgid "%s: Module '%s' is not installed.\n"
303 msgstr "%s: Moduł '%s' nie jest zainstalowany.\n"
304
305 #, c-format
306 msgid ""
307 "%s: Several versions of a package (%s) cannot be loaded at the same scilab "
308 "session :\n"
309 msgstr ""
310 "%s: Kilka wersji pakietu (%s) nie może być załadowanych w jednej sesji "
311 "programu Scilab :\n"
312
313 #, c-format
314 msgid "\t - You've asked '%s - %s'\n"
315 msgstr "\t - Pytałeś '%s - %s'\n"
316
317 #, c-format
318 msgid "%s: Another version of the package %s is already loaded : %s\n"
319 msgstr "%s: Inna wersja pakietu %s jest już załadowana : %s\n"
320
321 #, c-format
322 msgid "\t - '%s - %s' is already loaded\n"
323 msgstr "\t - '%s - %s' jest już załadowany\n"
324
325 #, c-format
326 msgid "\t - '%s - %s' is needed by '%s - %s'\n"
327 msgstr "\t - '%s - %s' jest wymagane przez '%s - %s'\n"
328
329 #, c-format
330 msgid "\t - '%s - %s' is needed by '%s'\n"
331 msgstr "\t - '%s - %s' jest wymagane przez '%s'\n"
332
333 #, c-format
334 msgid ""
335 "%s: The file '%s' from (%s - %s) does not exist or is not read accessible.\n"
336 msgstr ""
337
338 #, c-format
339 msgid "%s: An error occurred while loading '%s-%s':\n"
340 msgstr "%s: Wystąpił błąd podczas ładowania '%s-%s':\n"
341
342 #, c-format
343 msgid "%s: An error occurred while unloading '%s-%s':\n"
344 msgstr ""
345
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "%s: Wrong type for input argument #%d: A boolean or single string expected.\n"
349 msgstr ""
350
351 #, c-format
352 msgid ""
353 "%s: Wrong size for input argument #%d: A boolean or single string expected.\n"
354 msgstr ""
355
356 #, c-format
357 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A boolean expected.\n"
358 msgstr ""
359 "%s: Nieprawidłowy typ  argumentu wejściowego nr %d: oczekiwano typ boolean.\n"
360
361 #, c-format
362 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: A boolean expected.\n"
363 msgstr ""
364 "%s:  Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego nr %d: oczekiwano wartości "
365 "logicznej.\n"
366
367 #, c-format
368 msgid "%s: You have not enough rights to remove the package %s (%s).\n"
369 msgstr "%s: Nie masz wystarczających uprawnień by usunąć pakiet %s (%s).\n"
370
371 #, c-format
372 msgid ""
373 "%s: You have not enough rights to remove any version of the package %s.\n"
374 msgstr ""
375 "%s: Nie masz wystarczających uprawnień, aby usunąć którąkolwiek wersję "
376 "pakietu %s.\n"
377
378 #
379 # File: modules/atoms/macros/atomsRemove.sci, line: 217
380 #, c-format
381 msgid ""
382 "\t%s (%s) will be removed from the '%s' section and its package fully deleted"
383 msgstr ""
384
385 #
386 # File: modules/atoms/macros/atomsRemove.sci, line: 219
387 #, c-format
388 msgid "\t%s (%s) will be removed from the '%s' section"
389 msgstr ""
390
391 #
392 # File: modules/atoms/macros/atomsRemove.sci, line: 222
393 #, c-format
394 msgid "\t%s (%s) cannot be removed from the '%s' section and will be broken"
395 msgstr ""
396
397 #
398 # File: modules/atoms/macros/atomsRemove.sci, line: 247
399 #, c-format
400 msgid ""
401 "\tthe package %s (%s) is currently loaded, It will be removed at next Scilab "
402 "start\n"
403 msgstr ""
404
405 #, c-format
406 msgid "\tRemoving %s (%s)(%s)... "
407 msgstr "\tUsuwanie %s (%s)(%s)... "
408
409 #, c-format
410 msgid ""
411 "%s: The directory of this package (%s-%s) is located neither in SCI nor in "
412 "SCIHOME. For security reason, ATOMS refuses to delete this directory.\n"
413 msgstr ""
414 "%s: Katalog tego pakietu (%s-%s) nie znajduje się w  SCI ani w SCIHOME. Ze "
415 "względów bezpieczeństwa, ATOMS odmówił usunięcia tego katalogu.\n"
416
417 #, c-format
418 msgid ""
419 "%s: The directory of this package (%s-%s) cannot been deleted, please check "
420 "if you have write access on this directory : %s.\n"
421 msgstr ""
422 "%s: Katalog tego pakietu (%s-%s) nie może zostać usunięty, sprawdź czy masz "
423 "prawa zapisu do tego katalogu : %s.\n"
424
425 #, c-format
426 msgid ""
427 "%s: The root directory of this package (%s-%s) cannot been deleted, please "
428 "check if you have write access on this directory : %s.\n"
429 msgstr ""
430 "%s: katalog główny dla tego pakietu (%s-%s) nie może zostać usunięty, "
431 "sprawdź czy masz prawo dostępu do zapisu do tego katalogu : %s.\n"
432
433 #, c-format
434 msgid ""
435 "Deleting archives files for %s.\n"
436 "\n"
437 msgstr ""
438
439 #, c-format
440 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: This ("
441 msgstr "%s: Zła wartość parametru wejściowego nr %d: Ten ("
442
443 #, c-format
444 msgid ""
445 "%s: Wrong value for input argument #%d: 'all','user','allusers' or "
446 "'official' expected.\n"
447 msgstr ""
448 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano "
449 "'all','user','allusers' lub 'official'.\n"
450
451 #, c-format
452 msgid "File %s does not exist: could not restore previous configuration."
453 msgstr ""
454
455 #, c-format
456 msgid "config file saved to %s"
457 msgstr ""
458
459 #, c-format
460 msgid "%s: Incompatible input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
461 msgstr ""
462 "%s: Niezgodne argumenty wejściowe nr %d oraz nr %d: oczekiwany taki sam "
463 "rozmiar.\n"
464
465 #, c-format
466 msgid ""
467 "%s: Wrong value for input configuration argument: True or False expected.\n"
468 msgstr ""
469
470 #, c-format
471 msgid "%s: Wrong key for input configuration argument.\n"
472 msgstr ""
473
474 #, c-format
475 msgid "%s: The package %s is not available.\n"
476 msgstr "%s: Pakiet %s nie jest dostępny.\n"
477
478 msgid "Package"
479 msgstr "Pakiet"
480
481 msgid "Title"
482 msgstr "Tytuł"
483
484 msgid "Summary"
485 msgstr "Streszczenie"
486
487 msgid "Version"
488 msgstr "Wersja"
489
490 msgid "Depend"
491 msgstr "Zależność"
492
493 msgid "Category(ies)"
494 msgstr "Kategoria(e)"
495
496 msgid "Author(s)"
497 msgstr "Autor(zy)"
498
499 msgid "Maintainer(s)"
500 msgstr "Opiekun(owie)"
501
502 msgid "Entity"
503 msgstr "Podmiot"
504
505 msgid "WebSite"
506 msgstr "Strona WWW"
507
508 msgid "License"
509 msgstr "Licencja"
510
511 msgid "Scilab Version"
512 msgstr "Wersja Scilaba"
513
514 msgid "Status"
515 msgstr "Stan"
516
517 msgid "Automatically Installed"
518 msgstr "Zainstalowany automatycznie"
519
520 msgid "Install Directory"
521 msgstr "Katalog instalacyjny"
522
523 msgid "Description"
524 msgstr "Opis"
525
526 #, c-format
527 msgid "%s: '%s - %s' is not installed.\n"
528 msgstr "%s: '%s - %s' nie jest zainstalowany.\n"
529
530 #, c-format
531 msgid "%s: '%s' ('%s' section) is not installed.\n"
532 msgstr "%s: '%s' ('%s' sekcja) nie jest zainstalowana.\n"
533
534 #, c-format
535 msgid "%s: '%s - %s' ('%s' section) is not installed.\n"
536 msgstr "%s: '%s - %s' ('%s' sekcja) nie zainstalowano.\n"
537
538 #, c-format
539 msgid "%s: '%s' isn't installed.\n"
540 msgstr "%s: '%s' nie jest zainstalowana.\n"
541
542 msgid "ATOMS error"
543 msgstr "Błąd ATOMS"
544
545 msgid ""
546 "No ATOMS module is available. Please, check your Internet connection or make "
547 "sure that your OS is compatible with ATOMS."
548 msgstr ""
549
550 msgid "No ATOMS module is available: your repository list is empty."
551 msgstr "Brak modułu ATOMS. Twoja lista repozytoriów jest pusta"
552
553 msgid "File"
554 msgstr "Plik"
555
556 msgid "Installed modules"
557 msgstr "Zainstalowane moduły"
558
559 msgid "Update List of Packages"
560 msgstr ""
561
562 msgid "Close"
563 msgstr "Zamknij"
564
565 msgid "?"
566 msgstr "?"
567
568 msgid "Atoms Help..."
569 msgstr "Atomy Pomoc..."
570
571 msgid "Back"
572 msgstr ""
573
574 msgid "Remove"
575 msgstr "Usuń"
576
577 msgid "Install"
578 msgstr "Zainstaluj"
579
580 msgid "Autoload"
581 msgstr ""
582
583 msgid "List of installed modules"
584 msgstr "Lista zainstalowanych modułów"
585
586 msgid "Installing"
587 msgstr "Instalowanie"
588
589 msgid "Installation failed!"
590 msgstr "Instalacja nie powiodła się!"
591
592 msgid "Installation done! Please restart Scilab to take changes into account."
593 msgstr ""
594 "Instalacja zakończona! Uruchom ponownie Scilab aby zmiany zostały "
595 "uwzględnione."
596
597 msgid "Updating"
598 msgstr "Aktualizacja"
599
600 msgid "Update failed!"
601 msgstr "Aktualizacja nie powiodła się!"
602
603 msgid "Update done! Please restart Scilab to take changes into account."
604 msgstr ""
605 "Aktualizacja zakończona! Proszę uruchomić ponownie Scilaba aby zmiany "
606 "zostały uwzględnione."
607
608 msgid "Removing"
609 msgstr "Usuwanie"
610
611 msgid "Remove failed!"
612 msgstr "Usuwanie nie powiodło się!"
613
614 msgid "Remove done! Please restart Scilab to take changes into account. "
615 msgstr ""
616 "Usuwanie zakończone! Uruchom ponownie Scilab aby zmiany zostały wzięte pod "
617 "uwage. "
618
619 msgid "The module will be automatically loaded at next startup."
620 msgstr ""
621
622 msgid ""
623 "Autoload at startup is canceled. The Toolboxes menu or atomsLoad() can be "
624 "used to load the module when needed."
625 msgstr ""
626
627 msgid "Download size"
628 msgstr "Wielkość pliku pobranego"
629
630 msgid "See also"
631 msgstr "Zobacz także"
632
633 msgid "Release date"
634 msgstr "Data wydania"
635
636 msgid "Update"
637 msgstr "Aktualizuj"
638
639 #, c-format
640 msgid "A new version ('%s') of '%s' is available"
641 msgstr "Nowa wersja ('%s') modułu '%s' jest dostępna"
642
643 msgid "Bytes"
644 msgstr "Bajtów"
645
646 msgid "KB"
647 msgstr "kB"
648
649 msgid "MB"
650 msgstr "MB"
651
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "%s: Wrong value for input argument #%d: 'user', 'allusers' or 'all' "
655 "expected.\n"
656 msgstr ""
657 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano 'user', 'allusers' lub "
658 "'all'.\n"
659
660 #, c-format
661 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: mx3 string matrix expected.\n"
662 msgstr ""
663 "%s: Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego nr %d: oczekiwano macierzy "
664 "typu łańcuchowego mx3.\n"
665
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "%s: Wrong type for input argument #%d: matrix oriented typed list expected.\n"
669 msgstr ""
670 "%s: Zły typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano listy typu macierzowego.\n"
671
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "%s: Wrong value for input argument #%d: 'filter:all','filter:main' or a "
675 "valid main category expected.\n"
676 msgstr ""
677 "%s:  Nieprawidłowa wartość parametru wejściowego nr %d: oczekiwano 'filter:"
678 "all','filter:main' albo prawidłowej nazwy kategorii głównej\n"
679
680 #, c-format
681 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: String expected.\n"
682 msgstr ""
683 "%s: Nieprawidłowy typ argumentu wejściowego nr %d: oczekiwano łańcuch.\n"
684
685 #, c-format
686 msgid ""
687 "%s: Wrong value for input argument #%d: Must be an atoms package name.\n"
688 msgstr ""
689
690 #, c-format
691 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Struct expected.\n"
692 msgstr "%s: Zły typ parametru wejściowego #%d: Oczekiwano struktury.\n"
693
694 #, c-format
695 msgid "%s: The package '%s' is not present in the struct.\n"
696 msgstr "%s: Pakiet '%s' nie występuje w strukturze.\n"
697
698 #, c-format
699 msgid ""
700 "%s: The version '%s' of the package '%s' is not present in the struct.\n"
701 msgstr "%s: Wersja '%s' pakietu '%s' nie jest obecna w strukturze.\n"
702
703 #, c-format
704 msgid ""
705 "%s: Wrong value for input argument #%d: It should have a field named '%s'.\n"
706 msgstr ""
707 "%s: Nieprawidłowa wartość parametru wejściowego nr %d: oczekiwano pola "
708 "'%s'.\n"
709
710 #, c-format
711 msgid ""
712 "%s: Wrong value for input argument #%d: The matrix oriented typed list is "
713 "not well formatted.\n"
714 msgstr ""
715 "%s: Zła wartość parametru wejściowego nr %d: Deklaracja listy macierzowej "
716 "jest źle sformatowana.\n"
717
718 #, c-format
719 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: Boolean expected.\n"
720 msgstr ""
721 "%s: Nieprawidłowy typ parametru wejściowego nr %d: Oczekiwano wartości typu "
722 "logicznego (boolean).\n"
723
724 #, c-format
725 msgid "%s: DESCRIPTION file ('%s') does not exist.\n"
726 msgstr ""
727
728 #, c-format
729 msgid "%s: gzip not found.\n"
730 msgstr "%s: Nie znaleziono gzip.\n"
731
732 #, c-format
733 msgid "%s: Extraction of the DESCRIPTION file ('%s') has failed.\n"
734 msgstr "%s: Wydobycie opisu pliku ('%s') nie powiodło się.\n"
735
736 msgid "Done"
737 msgstr ""
738
739 msgid "Scanning repository"
740 msgstr ""
741
742 msgid "Skipped"
743 msgstr ""
744
745 #, c-format
746 msgid "%s: save ('%s') has failed.\n"
747 msgstr ""
748
749 #, c-format
750 msgid ""
751 "%s: Wrong value for input argument #%d: String that contains 'TOOLBOXES' or "
752 "'DESCRIPTION' expected.\n"
753 msgstr ""
754 "%s: Nieprawidłowa wartość argumentu wejściowego nr %d: oczekiwany ciąg "
755 "znaków zawierający 'TOOLBOXES' lub 'DESCRIPTION'.\n"
756
757 #, c-format
758 msgid "%s: The file %s does not exist.\n"
759 msgstr ""
760
761 #, c-format
762 msgid "%s: The file %s is empty.\n"
763 msgstr ""
764
765 msgid "Updating Atoms modules database..."
766 msgstr ""
767
768 #, c-format
769 msgid ""
770 "%s: The file %s is not well formatted, the toolbox %s - %s does not contain "
771 "the %s field\n"
772 msgstr ""
773
774 #, c-format
775 msgid "%s: name and version are not both defined\n"
776 msgstr "%s: Nie zdefiniowane zarówno nazwa i wersja\n"
777
778 #, c-format
779 msgid "%s: The file '%s' is not well formatted at line %d\n"
780 msgstr "%s: Plik '%s' jest niepoprawnie sformatowany w wierszu %d\n"
781
782 #, c-format
783 msgid ""
784 "%s: Wrong value for input argument #%d: '%s' is not a registered category"
785 msgstr ""
786 "%s:  Nieprawidłowa wartość parametru wejściowego nr %d: '%s' nie jest "
787 "zarejestrowaną kategorią"
788
789 #, c-format
790 msgid "%s: The file '%s' cannot be written.\n"
791 msgstr "%s: Plik '%s' nie może być zapisany.\n"
792
793 #, c-format
794 msgid ""
795 "%s%s deleted.\n"
796 "\n"
797 msgstr ""
798 "%s%s usunięto.\n"
799 "\n"
800
801 #, c-format
802 msgid ""
803 "%s%s does not exist.\n"
804 "\n"
805 msgstr ""
806 "%s%s nie istnieje.\n"
807 "\n"
808
809 #, c-format
810 msgid ""
811 "%s: Wrong value for input argument #%d: String that starts with "
812 "'http(s)?://','ftp://' or 'file://' expected.\n"
813 msgstr ""
814
815 #, c-format
816 msgid ""
817 "%s: Wrong length for input argument #%d: String which has 32-characters "
818 "length expected.\n"
819 msgstr ""
820 "%s: Nieprawidłowa długość parametru wejściowego #%d: oczekiwany jest ciąg o "
821 "długości 32 znaków.\n"
822
823 #, c-format
824 msgid "%s: Neither Wget or Curl found: Please install one of them\n"
825 msgstr "%s: Nie znaleziono Wget ani Curl: Proszę zainstalować jeden z nich.\n"
826
827 msgid "Download in progress... Please be patient."
828 msgstr ""
829
830 #, c-format
831 msgid "%s: Error: the response status from the URL %s is invalid.\n"
832 msgstr ""
833
834 #, c-format
835 msgid "%s: Error while opening an Internet connection.\n"
836 msgstr ""
837
838 #, c-format
839 msgid "%s: Error while opening the URL %s.\n"
840 msgstr ""
841
842 #, c-format
843 msgid "%s: Error while creating the file %s on disk.\n"
844 msgstr ""
845
846 #, c-format
847 msgid "%s: Error while retrieving the size of file at URL %s.\n"
848 msgstr ""
849
850 #, c-format
851 msgid "%s: Error while reading the file from the URL %s.\n"
852 msgstr ""
853
854 #, c-format
855 msgid "%s: Error while writing the file %s on disk.\n"
856 msgstr ""
857
858 #, c-format
859 msgid "%s: Error while downloading the file from the URL %s.\n"
860 msgstr ""
861
862 #, c-format
863 msgid "%s: Error: out of memory.\n"
864 msgstr ""
865
866 #, c-format
867 msgid "%s: The following file hasn't been downloaded:\n"
868 msgstr "%s: Następujący plik nie został pobrany:\n"
869
870 #, c-format
871 msgid "\t - URL      : '%s'\n"
872 msgstr "\t - URL : '%s'\n"
873
874 #, c-format
875 msgid "\t - Local location : '%s'\n"
876 msgstr "\t - Lokalne położenie: '%s'\n"
877
878 #, c-format
879 msgid "%s: The following file has not been copied:\n"
880 msgstr ""
881
882 #, c-format
883 msgid "\t - source    : '%s'\n"
884 msgstr "\t - źródło : '%s'\n"
885
886 #, c-format
887 msgid "\t - destination : '%s'\n"
888 msgstr "\t -  miejsce przeznaczenia : '%s'\n"
889
890 #, c-format
891 msgid "%s: The downloaded file does not match the MD5SUM:\n"
892 msgstr ""
893
894 #, c-format
895 msgid "\t - file      : '%s'\n"
896 msgstr "\t - plik : '%s'\n"
897
898 #, c-format
899 msgid "\t - MD5SUM expected : '%s'\n"
900 msgstr "\t - Oczekiwano MD5SUM : '%s'\n"
901
902 #, c-format
903 msgid "\t - MD5SUM watched  : '%s'\n"
904 msgstr "\t - Obserwowany MD5SUM : '%s'\n"
905
906 #, c-format
907 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d:'error' or 'warning' expected.\n"
908 msgstr ""
909 "%s: Nieprawidłowy argument dla wartości wejściowych #%d: Oczekiwano 'error\" "
910 "lub 'warning\".\n"
911
912 #, c-format
913 msgid ""
914 "%s: Wrong value for input argument #%d: Single string that ends with .tar."
915 "gz, .tgz or .zip expected.\n"
916 msgstr ""
917 "%s: Nieprawidłowa wartość dla argumentu wejściowego  nr %d: Oczekiwano ciągu "
918 "znaków zakończonego .tar.gz, .tgz lub .zip\n"
919
920 #, c-format
921 msgid "%s: The file %s does not exist or is not read accessible.\n"
922 msgstr ""
923
924 #, c-format
925 msgid "%s: The directory %s does not exist.\n"
926 msgstr ""
927
928 #, c-format
929 msgid "%s: The extraction of the archive '%s' has failed.\n"
930 msgstr "%s: Rozpakowywanie pliku '%s' nie powiodło się.\n"
931
932 #, c-format
933 msgid ""
934 "%s: Wrong size for input argument #%d: A 1x1 or 1x2 string matrix expected.\n"
935 msgstr ""
936 "%s:  Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego nr %d: oczekiwano macierz "
937 "łańcuchów 1x1 lub 1x2\n"
938
939 #, c-format
940 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: 1x2 string matrix expected.\n"
941 msgstr ""
942 "%s: Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego #%d: oczekiwano macierzy "
943 "łańcuchowej 1x2.\n"
944
945 #, c-format
946 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: mx2 string matrix expected.\n"
947 msgstr ""
948 "%s: Nieprawidłowy rozmiar parametru wejściowego nr %d: oczekiwano macierzy "
949 "typu łańcuchowego mx2.\n"
950
951 msgid "All modules"
952 msgstr "Wszystkie moduły"
953
954 msgid "Main categories"
955 msgstr "Główne kategorie"
956
957 msgid "Aerospace"
958 msgstr ""
959
960 msgid "Contributed Scilab Binaries"
961 msgstr ""
962
963 msgid "Data Analysis And Statistics"
964 msgstr ""
965
966 msgid "Data Handling"
967 msgstr ""
968
969 msgid "Editor Styles"
970 msgstr ""
971
972 msgid "Education"
973 msgstr ""
974
975 msgid "GUI"
976 msgstr ""
977
978 msgid "Graphics"
979 msgstr ""
980
981 msgid "Graphs"
982 msgstr ""
983
984 msgid "Image Processing"
985 msgstr ""
986
987 msgid "Instruments Control"
988 msgstr ""
989
990 msgid "Linear algebra"
991 msgstr ""
992
993 msgid "Modeling and Control Tools"
994 msgstr ""
995
996 msgid "Number theory"
997 msgstr ""
998
999 msgid "Numerical Maths"
1000 msgstr ""
1001
1002 msgid "Optimization"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "Physics"
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "Real-Time"
1009 msgstr ""
1010
1011 msgid "Scilab development"
1012 msgstr ""
1013
1014 msgid "Signal Processing"
1015 msgstr ""
1016
1017 msgid "Technical"
1018 msgstr ""
1019
1020 msgid "Tests"
1021 msgstr ""
1022
1023 msgid "Xcos"
1024 msgstr ""
1025
1026 #, c-format
1027 msgid ""
1028 "%s: Wrong value for input argument #%d: %s must be an available atoms "
1029 "package name.\n"
1030 msgstr ""
1031
1032 #, c-format
1033 msgid "%s: Wrong number of input arguments: at most %d expected.\n"
1034 msgstr ""
1035 "%s: Nieprawidłowa liczba argumentów wejściowych: oczekiwano najwyżej %d.\n"
1036
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "%s: The package %s is not registered.\n"
1040 "Please check on the ATOMS repository that it is available for Scilab %d.%d "
1041 "on %s.\n"
1042 "If it is, run atomsSystemUpdate() before trying atomsInstall(..) again.\n"
1043 "\n"
1044 msgstr ""
1045
1046 #, c-format
1047 msgid "%s: The dependency tree cannot be resolved.\n"
1048 msgstr "%s: Drzewo zależności nie może być rozwiązane.\n"
1049
1050 #, c-format
1051 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: Letters 'A' or 'I' expected.\n"
1052 msgstr ""
1053 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: Oczekiwano liter  'A' lub 'I'.\n"
1054
1055 #, c-format
1056 msgid ""
1057 "%s: Wrong value for input argument #%d: This is not a valid version/"
1058 "dependency.\n"
1059 msgstr ""
1060 "%s: Zła wartość parametru wejściowego nr %d: To nie jest prawidłowa wersja/"
1061 "zależność.\n"
1062
1063 msgid "Atoms:"
1064 msgstr ""
1065
1066 #, c-format
1067 msgid ""
1068 "%s: Wrong value for input argument #%d: 'system' or 'install' expected.\n"
1069 msgstr ""
1070 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano 'system' lub "
1071 "'install'.\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "%s: Wrong value for input argument #%d: 'all','allusers','user' or 'session' "
1076 "expected.\n"
1077 msgstr ""
1078 "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: oczekiwano "
1079 "'all','allusers','user' lub 'session'.\n"
1080
1081 #, c-format
1082 msgid ""
1083 "%s: Wrong value for input argument #%d: String that ends with DESCRIPTION "
1084 "expected.\n"
1085 msgstr ""
1086 "%s: Nieprawidłowa wartość dla argumentu wejściowego nr %d: Oczekiwano ciągu "
1087 "znaków, który kończący się DESCRIPTION.\n"
1088
1089 #, c-format
1090 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: mlist expected.\n"
1091 msgstr "%s: Zły typ parametru wejściowego #%d: oczekiwano typu mlist.\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "%s: The description is not well formatted at line %d\n"
1095 msgstr "%s: Opis nie jest poprawnie sformatowany w wierszu %d\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: '%s' is not a valid URL.\n"
1099 msgstr ""
1100 "%s: Nieprawidłowy parametr dla wartości wejściowej  #%d: '%s' nieprawidłowy "
1101 "adres URL.\n"
1102
1103 msgid "Loaded<br>at startup"
1104 msgstr ""
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "%s: the package '%s' does not exist.\n"
1108 msgstr ""
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "%s: the package '%s' does not contain the field '%s'.\n"
1112 msgstr ""
1113
1114 #, c-format
1115 msgid "%s: %s (%s) isn't installed.\n"
1116 msgstr "%s: %s (%s) nie zainstalowany.\n"
1117
1118 #, c-format
1119 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: This is not a valid version.\n"
1120 msgstr ""
1121 "%s: Nieprawidłowy argument dla wartości wejściowych nr %d: To nie jest "
1122 "prawidłowa wersja.\n"
1123
1124 #, c-format
1125 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: ASC or DESC expected.\n"
1126 msgstr "%s: Zła wartość parametru wejściowego #%d: Oczekiwano ASC lub DESC.\n"