localization: update POT and dispatch PO files
[scilab.git] / scilab / modules / helptools / locales / cs_CZ.po
1 # Czech translation for scilab
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the scilab package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: scilab\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: <localization@lists.scilab.org>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-04-16 17:44+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2019-02-12 15:53+0000\n"
12 "Last-Translator: François Granade <francois.granade@scilab-enterprises.com>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18857)\n"
19
20 #, c-format
21 msgid "%s: Can not read input argument #%d.\n"
22 msgstr "%s: Nelze přečíst vstupní argument #%d.\n"
23
24 #, c-format
25 msgid "%s: Could find or create the working directory %s.\n"
26 msgstr "%s: Nelze najít nebo vytvořit pracovní adresář %s.\n"
27
28 #, c-format
29 msgid "%s: Error while building documentation: %s.\n"
30 msgstr "%s: Chyba při sestavování dokumentace: %s.\n"
31
32 #, c-format
33 msgid "%s: Execution Java stack: %s.\n"
34 msgstr "%s: Zásobník spuštění Java: %s.\n"
35
36 msgid ""
37 "If Scilab is started in a chroot, you might want to try to set the two "
38 "environment variables: SCI_DISABLE_TK=1 SCI_JAVA_ENABLE_HEADLESS=1\n"
39 msgstr ""
40 "Pokud je Scilab spuštěn v chroot, možná budete chtít zkusit nastavit dvě "
41 "proměnné prostředí: SCI_DISABLE_TK=1 SCI_JAVA_ENABLE_HEADLESS=1\n"
42
43 #, c-format
44 msgid "Scilab '%s' module not installed.\n"
45 msgstr "Modul Scilabu '%s' není nainstalován.\n"
46
47 msgid "Version"
48 msgstr "Verze"
49
50 #, c-format
51 msgid "%s: Wrong number of input argument: %d to %d expected.\n"
52 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: očekáváno %d až %d.\n"
53
54 #, c-format
55 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: String array expected.\n"
56 msgstr "%s: Špatný typ vstupního argumentu #%d: Očekáváno pole řetězců.\n"
57
58 #, c-format
59 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A boolean expected.\n"
60 msgstr "%s: Špatný typ vstupního argumentu #%d: Očekáván boolean.\n"
61
62 #, c-format
63 msgid "%s: Incompatible input arguments #%d and #%d: Same sizes expected.\n"
64 msgstr ""
65 "%s: Nekompatibilní vstupní argumenty #%d a #%d: Očekávány stejné velikosti.\n"
66
67 #, c-format
68 msgid ""
69 "%s: Wrong value for input argument #%d: An existing directory expected.\n"
70 msgstr ""
71 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu #%d: Očekáván existující adresář.\n"
72
73 #, c-format
74 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
75 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: očekáváno %d.\n"
76
77 #, c-format
78 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
79 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: očekáváno %d až %d.\n"
80
81 #, c-format
82 msgid "%s: Directory %s does not exist or read access denied."
83 msgstr "%s: Adresář %s neexistuje, nebo byl zamítnut přístup pro čtení."
84
85 msgid "-- Deleting help files --\n"
86 msgstr "-- Mazání souborů s nápovědou --\n"
87
88 #, c-format
89 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d or %d expected.\n"
90 msgstr ""
91
92 #, c-format
93 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: a string expected.\n"
94 msgstr ""
95
96 #, c-format
97 msgid "%s: The help browser is disabled in %s mode.\n"
98 msgstr "%s: Prohlížeč nápovědy je v režimu %s zakázán.\n"
99
100 #, c-format
101 msgid "%s: help file(.jar) is not installed.\n"
102 msgstr "%s: soubor s nápovědou(.jar) není nainstalován.\n"
103
104 #, c-format
105 msgid ""
106 "%s: Wrong value for input argument #%d: A valid existing directory is "
107 "expected.\n"
108 msgstr ""
109 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu #%d: Očekávána platný existující "
110 "adresář.\n"
111
112 #, c-format
113 msgid "%s: Reading from directory %s\n"
114 msgstr "%s: Čtu z adresáře %s\n"
115
116 #, c-format
117 msgid "%s: Processing of file: %s to %s\n"
118 msgstr "%s: Zpracovávám soubor: %s až %s\n"
119
120 #, c-format
121 msgid "%s: Processing of file: %s\n"
122 msgstr "%s: Zpracovávám soubor: %s\n"
123
124 #, c-format
125 msgid "%s: processed %i files.\n"
126 msgstr "%s: zpracovávám %i souborů.\n"
127
128 #, c-format
129 msgid "%s: The file %s does not exist.\n"
130 msgstr "%s: Soubor %s neexistuje.\n"
131
132 #, c-format
133 msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
134 msgstr "%s: Nelze otevřít soubor %s.\n"
135
136 #, c-format
137 msgid "%s: File skipped %s."
138 msgstr "%s: Soubor %s přeskočen."
139
140 #, c-format
141 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: string expected.\n"
142 msgstr "%s: Špatná velikost vstupního argumentu #%d: Očekáván řetězec.\n"
143
144 #, c-format
145 msgid "%s: Argument #%d: Text(s) expected.\n"
146 msgstr ""
147
148 msgid " * Add some comments about XML file"
149 msgstr " * Přidat nějaké komentáře o souboru XML"
150
151 msgid "Add short description here."
152 msgstr "Zadejte sem krátký popis."
153
154 msgid "Syntax"
155 msgstr "Sekvence volání"
156
157 msgid "Arguments"
158 msgstr "Argumenty"
159
160 msgid "            Add here the input/output argument description."
161 msgstr "            Zde zadejte popis argumentu vstupu/výstupu."
162
163 msgid "          Add here a paragraph of the function description."
164 msgstr "          Zde zadejte odstavec popisu funkce."
165
166 msgid "          Other paragraph can be added"
167 msgstr "          Můžete přidat další paragrafy"
168
169 msgid "More information"
170 msgstr "Další informace"
171
172 msgid "Examples"
173 msgstr "Příklady"
174
175 msgid "        Add here scilab instructions and comments"
176 msgstr "        Zde zadejte pokyny scilab a komentáře"
177
178 msgid "        Add here scilab instructions to generate a graphic"
179 msgstr "        Zde zadejte pokyny pro vytvoření grafiky"
180
181 msgid "See Also"
182 msgstr "Viz také"
183
184 msgid "add a reference"
185 msgstr "přidat odkaz"
186
187 msgid "add a reference name"
188 msgstr "přidat název odkazu"
189
190 msgid "Authors"
191 msgstr "Autoři"
192
193 msgid "add the author name and author reference"
194 msgstr "přidat jméno autora a odkaz autora"
195
196 msgid "add another author name and his/her reference"
197 msgstr "přidat další jméno autora a jeho/její odkaz"
198
199 msgid "Bibliography"
200 msgstr "Bibliografie"
201
202 msgid "         Add here the function bibliography"
203 msgstr "         Zde zadejte bibliografii funkce"
204
205 msgid "History"
206 msgstr "Historie"
207
208 msgid "Used Functions"
209 msgstr "Použité funkce"
210
211 msgid "         Add here the Scilab, C,... used code references"
212 msgstr "         Zde zadejte odkaz na kód v Scilab, C,..."
213
214 #, c-format
215 msgid "%s: Wrong number of input argument: %d expected.\n"
216 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: očekáváno %d.\n"
217
218 msgid "Help chapter"
219 msgstr "Kapitola nápovědy"
220
221 msgid "Scilab Help"
222 msgstr ""
223
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "\n"
227 "Building the Scilab manual master document for %s.\n"
228 msgstr ""
229 "\n"
230 "Sestavuji hlavní dokument manuálu Scilab pro %s.\n"
231
232 msgid ""
233 "\n"
234 "Building master documents:\n"
235 msgstr ""
236 "\n"
237 "Sestavuji hlavní dokumenty:\n"
238
239 msgid ""
240 "\n"
241 "Building the master document:\n"
242 msgstr ""
243 "\n"
244 "Sestavuji hlavní dokument:\n"
245
246 #, c-format
247 msgid "\t%s\n"
248 msgstr "\t%s\n"
249
250 #, c-format
251 msgid "Building the scilab manual file [%s]\n"
252 msgstr ""
253
254 #, c-format
255 msgid ""
256 "\n"
257 "Building the manual file [%s] in %s.\n"
258 msgstr ""
259 "\n"
260 "Sestavuji soubor manuálu [%s] v %s.\n"
261
262 #, c-format
263 msgid ""
264 "\n"
265 "Building the manual file [%s].\n"
266 msgstr ""
267 "\n"
268 "Sestavuji soubor manuálu [%s]-\n"
269
270 #
271 # File: modules/helptools/macros/xmltoformat.sci, line: 754
272 #, c-format
273 msgid "Post-processing Right-to-Left pages in %s...\n"
274 msgstr ""
275
276 #, c-format
277 msgid "%s: %s has not been generated."
278 msgstr "%s: %s nebyl vytvořen."
279
280 #, c-format
281 msgid "%s: %s file hasn't been moved in the %s directory."
282 msgstr "%s: soubor %s nebyl v adresáři %s přesunut."
283
284 #, c-format
285 msgid "%s: Please check %s, number of modules is invalid.\n"
286 msgstr "%s: Zkontrolujte prosím %s. počet modulů je neplatný.\n"
287
288 #, c-format
289 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: An integer expected.\n"
290 msgstr "%s: Špatný typ vstupního argumentu #%d: Očekáváno celé číslo.\n"
291
292 #, c-format
293 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: An integer expected.\n"
294 msgstr "%s: Špatná velikost vstupního argumentu #%d: Očekáváno celé číslo.\n"
295
296 #, c-format
297 msgid ""
298 "%s: Wrong value for input argument #%d: A string that end with CHAPTER "
299 "expected.\n"
300 msgstr ""
301 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu #%d: Očekáván řetězec končící "
302 "CHAPTER.\n"
303
304 #, c-format
305 msgid ""
306 "%s: Wrong value for input argument #%d: A valid existing file is expected.\n"
307 msgstr ""
308 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu #%d: Očekáván platný existující "
309 "soubor.\n"
310
311 #, c-format
312 msgid "%s: The CHAPTER file is not well formatted at line %d\n"
313 msgstr "%s: Soubor KAPITOLA není na řádku %d dobře formátován\n"
314
315 #, c-format
316 msgid ""
317 "%s: Wrong value for input argument #%d: A string that end with ."
318 "last_successful_build expected.\n"
319 msgstr ""
320 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu #%d: Očekáván řetězec končící ."
321 "last_successful_build.\n"
322
323 #, c-format
324 msgid "%s: The last_successful_build file is not well formatted at line %d\n"
325 msgstr "%s: Soubor last_successful_build není na řádku %d dobře formátován.\n"
326
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "%s: Wrong type for input argument #%d: matrix oriented typed list expected.\n"
330 msgstr ""
331 "%s: Špatný typ vstupního argumentu #%d: očekáván zadaný seznam orientovaný "
332 "na matice.\n"
333
334 #, c-format
335 msgid "%s: The 2 mlist must not have any field in common .\n"
336 msgstr "%s: 2 mlist nesmí mít žádné pole společné.\n"
337
338 #, c-format
339 msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At most %d expected.\n"
340 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: Očekáváno nejvíce %d.\n"