localization: update POT and dispatch PO files
[scilab.git] / scilab / modules / scicos_blocks / locales / cs_CZ.po
1 # Czech translation for scilab
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the scilab package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: scilab\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: <localization@lists.scilab.org>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-04-16 17:44+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2019-02-12 21:13+0000\n"
12 "Last-Translator: Zbyněk Schwarz <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18857)\n"
19
20 msgid "overflow error"
21 msgstr "chyba přetečení"
22
23 msgid "Trigger block must have discrete time input."
24 msgstr "Blok sepnutí musí mít diskrétní časový vstup."
25
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "The LU factorization has been completed, but the factor U is exactly "
29 "singular : U(%d,%d) is exactly zero."
30 msgstr ""
31 "LU faktorizace byla dokončena, ale faktor U je přesně singulární : U(%d,%d) "
32 "ke přesně nula."
33
34 msgid "Read error!\n"
35 msgstr "Chyba čtení!\n"
36
37 msgid "Could not open the file!\n"
38 msgstr "Nelze otevřít soubor!\n"
39
40 msgid "Read error\n"
41 msgstr "Chyba čtení\n"
42
43 #, c-format
44 msgid "delayed time=%f but last stored time=%f \n"
45 msgstr "zpožděný čas=%f ale poslední uložený čas=%f \n"
46
47 msgid "Consider increasing the length of buffer in delay block \n"
48 msgstr "Zvažte zvýšení délky vyrovnávací paměti v bloku zpoždění \n"
49
50 msgid "Size of buffer or input size have changed!\n"
51 msgstr "Velikost vyrovnávací paměti nebo vstupu se změnila!\n"
52
53 #, c-format
54 msgid "delayed time=%f but last stored time=%f\n"
55 msgstr "zpožděný čas=%f ale poslední uložený čas=%f\n"
56
57 msgid "Consider increasing the length of buffer in variable delay block\n"
58 msgstr "Zvažte zvýšení délky vyrovnávací paměti v bloku proměnného zpoždění\n"
59
60 msgid "Could not open /dev/audio!\n"
61 msgstr "Nelze otevřít /dev/audio!\n"
62
63 #, c-format
64 msgid "The '%s' variable does not exist.\n"
65 msgstr "Proměnná '%s' neexistuje.\n"
66
67 #, c-format
68 msgid "%s: Wrong SOD file format version. Max Expected: %d Found: %d\n"
69 msgstr ""
70
71 msgid "Erroneous saved file.\n"
72 msgstr ""
73
74 msgid "Invalid variable type.\n"
75 msgstr "Neplatný typ proměnné.\n"
76
77 #, c-format
78 msgid ""
79 "Data dimensions are inconsistent:\n"
80 " Variable size=[%d,%d] \n"
81 "Block output size=[%d,%d].\n"
82 msgstr ""
83 "Rozměry dat jsou nekonzistentní:\n"
84 " Velikost proměnné=[%d,%d] \n"
85 "Velikost výstupu bloku=[%d,%d].\n"
86
87 msgid "Output should be of Real type.\n"
88 msgstr "Výstup by měl být Reálného typu.\n"
89
90 msgid "Output should be of complex type.\n"
91 msgstr "Výstup by měl být komplexního typu.\n"
92
93 msgid "Output should be of int8 type.\n"
94 msgstr "Výstup by měl být typu celoč.8.\n"
95
96 msgid "Output should be of int16 type.\n"
97 msgstr "Výstup by měl být typu celoč.16.\n"
98
99 msgid "Output should be of int32 type.\n"
100 msgstr "Výstup by měl být typu celoč.32.\n"
101
102 msgid "Output should be of uint8 type.\n"
103 msgstr "Výstup by měl být typu celoč.8 bez znaménka.\n"
104
105 msgid "Output should be of uint16 type.\n"
106 msgstr "Výstup by měl být typu celoč.16.\n"
107
108 msgid "Output should be of uint32 type.\n"
109 msgstr "Výstup by měl být typu celoč.32 bez znaménka.\n"
110
111 msgid "Cannot read the values field.\n"
112 msgstr ""
113
114 msgid "The Time vector type is not double.\n"
115 msgstr "Typ Časového vektoru není dvojitá přesnost.\n"
116
117 msgid "The Time vector type is complex.\n"
118 msgstr ""
119
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "The Time vector has a wrong size, expecting [%d, %d] and getting [%d, %d].\n"
123 msgstr ""
124 "Časový vektor má špatnou velikost, očekáváno [%d, %d] a předáno [%d, %d].\n"
125
126 msgid "Cannot read the time field.\n"
127 msgstr ""
128
129 msgid "The time vector should be an increasing vector.\n"
130 msgstr "Časový vektor by měl být rostoucí vektor.\n"
131
132 msgid "Clear a bit"
133 msgstr "Vyčistit bit"
134
135 #, c-format
136 msgid "Set %s block parameters"
137 msgstr "Nastavit parametry bloku %s"
138
139 #, c-format
140 msgid "Data Type %s"
141 msgstr "Datový Typ %s"
142
143 msgid "Index of Bit (0 is least significant)"
144 msgstr "Index Bitu (0 je nejméně významná)"
145
146 msgid "Index of Bit"
147 msgstr "Index Bitu"
148
149 #, c-format
150 msgid "Wrong type for '%s' parameter: %5.1f."
151 msgstr "Špatný typ parametru '%s': %5.1f."
152
153 msgid "Must be integer."
154 msgstr "Musí být celé číslo."
155
156 #, c-format
157 msgid "Wrong value for '%s' parameter: %d."
158 msgstr "Špatná hodnota parametru '%s': %d."
159
160 #, c-format
161 msgid "Must be in the interval %s."
162 msgstr "Musí být v intervalu %s."
163
164 msgid "Data Type"
165 msgstr "Datový Typ"
166
167 msgid "Set a bit"
168 msgstr "Nastavit bit"
169
170 msgid "Type conversion"
171 msgstr "Převody typu"
172
173 msgid "(b) 0:Nothing, 1:Saturate, 2:Error"
174 msgstr ""
175
176 msgid "Input type (a)"
177 msgstr ""
178
179 msgid "Output type (a)"
180 msgstr ""
181
182 msgid "Do on overflow (b)"
183 msgstr ""
184
185 msgid "Do on Overflow"
186 msgstr "Provést při Přetečení"
187
188 msgid "Input Type"
189 msgstr "Vstupní Typ"
190
191 msgid "Output Type"
192 msgstr "Typ výstupu"
193
194 msgid "Bits Extraction"
195 msgstr "Extrakce Bitů"
196
197 msgid "&nbsp;- Bits to Extract:"
198 msgstr "&nbsp;- Bity k Extrakci:"
199
200 msgid "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 Upper Half"
201 msgstr "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 Horní Polovina"
202
203 msgid "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 Lower Half"
204 msgstr "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 Dolní Polovina"
205
206 msgid "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 Range from MSB"
207 msgstr "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 Rozsah od MSB"
208
209 msgid "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 Range to LSB"
210 msgstr "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 Rozsah do LSB"
211
212 msgid "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 Range of Bits"
213 msgstr "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 Rozsah Bitů"
214
215 msgid "&nbsp;- Number of Bits or Index of bit : Index 0 is LSB"
216 msgstr "&nbsp;- Počet Bitů nebo Index bitu : Index 0 je LSB"
217
218 msgid ""
219 "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;If 'Bits to Extract' is set to 'Range of bits': "
220 "[Start, End]"
221 msgstr ""
222 "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pokud 'Bity k Extrakci' jsou nastaveny na 'Rozsah "
223 "Bitů': [Začátek, Konec]"
224
225 msgid "Bits to extract"
226 msgstr "Bity k extrakci"
227
228 msgid "Number of Bits or Index of Bit"
229 msgstr "Počet Bitů nebo Index Bitu"
230
231 msgid "Treat Bit Field as an Integer (0:No, 1:Yes)"
232 msgstr "Zacházet s Bitovým Polem jako s celým číslem (0:Ne, 1:Ano)"
233
234 msgid "Bits to Extract"
235 msgstr "Bity k Extrakci"
236
237 msgid "Treat Bit Field as an Integer"
238 msgstr "Zacházet s Bitovým Polem jako s celým číslem"
239
240 #, c-format
241 msgid "Wrong size for '%s' parameter: %s."
242 msgstr "Špatná velikost parametru '%s': %s."
243
244 msgid "Must be a single value."
245 msgstr "Musí být jedna hodnota."
246
247 msgid "Must have this form: [Start, End]."
248 msgstr "Musí mít tuto formu: [Začátek, Konec]."
249
250 #, c-format
251 msgid "Wrong values for '%s' parameter: %s."
252 msgstr "Špatné hodnoty parametru '%s': %s."
253
254 msgid "'Start' must be less than 'End'."
255 msgstr "'Začátek' musí být menší než 'Konec'."
256
257 #, c-format
258 msgid "Wrong value for '%s' parameter: %s."
259 msgstr "Špatná hodnota parametru '%s': %s."
260
261 #, c-format
262 msgid "Indexes must be in the interval %s."
263 msgstr "Indexy musí být v intervalu %s."
264
265 msgid "Integer matrix multiplication"
266 msgstr "Násobení celočíselné matice"
267
268 msgid "Do on Overflow (0:Nothing, 1:Saturate, 2:Error)"
269 msgstr "Provést při Přetečení (0:Nic, 1:Nasytit, 2:Chyba)"
270
271 msgid "JK flip-flop"
272 msgstr "JK Klopný obvod"
273
274 msgid "The 'Initial Value' must be 0 or 1 of type int8"
275 msgstr "'Počáteční Hodnota' musí být 0 nebo 1 typu celoč.8"
276
277 msgid "&nbsp;- Negative values are considered as int8(0)"
278 msgstr "&nbsp;- Záporné hodnoty jsou považovány za int8(0)"
279
280 msgid "&nbsp;- Positive values are considered as int8(1)"
281 msgstr "&nbsp;- Kladné hodnoty jsou považovány za int8(1)"
282
283 msgid "Initial Value"
284 msgstr "Počáteční Hodnota"
285
286 msgid "Combinatorial logic"
287 msgstr "Kombinatorická logika"
288
289 msgid "&nbsp; Number of rows must be a power of two."
290 msgstr "&nbsp; Počet řádků musí být násobkem dvou."
291
292 msgid "&nbsp; Rows of the matrix are the output values"
293 msgstr "&nbsp; Řádky matice jsou výstupní hodnoty"
294
295 msgid "&nbsp; Number of columns gives the number of outputs."
296 msgstr "&nbsp; Počet sloupců zadává počet výstupů."
297
298 msgid "Accepts Inherited Events (0:No, 1:Yes)"
299 msgstr "Přijímá Zděděné Události (0:Ne, 1:Ano)"
300
301 msgid "Truth Table (matrix of outputs)"
302 msgstr "Pravdivostní Tabulka (matice výstupů)"
303
304 msgid "Truth Table"
305 msgstr "Pravdivostní Tabulka"
306
307 #, c-format
308 msgid "Wrong size for '%s' parameter: %d."
309 msgstr "Špatná velikost parametru '%s': %d."
310
311 msgid "Number of rows must be a power of two."
312 msgstr "Počet řádků musí být násobek dvou."
313
314 #, c-format
315 msgid "Wrong value for '%s' parameter."
316 msgstr "Špatná hodnota parametru '%s'."
317
318 #, c-format
319 msgid "Elements must be in the interval %s."
320 msgstr "Prvky musí být v intervalu %s."
321
322 msgid "Accepts Inherited Events"
323 msgstr "Přijímá Zděděné Události"
324
325 msgid "Shift/Rotates bits"
326 msgstr "Posunuje/Otáčí bity"
327
328 msgid "Number of Bits to Shift Left (Negative number to shift right)"
329 msgstr "Počet Bitů k Posunu Vlevo (Záporné číslo k posunu vpravo)"
330
331 msgid "Shift Type (0:Arithmetic, 1:Circular)"
332 msgstr "Typ posunu (0:Aritmetický, 1:Kruhový)"
333
334 msgid "Shift Type"
335 msgstr "Typ posunu"
336
337 msgid "SR flip-flop"
338 msgstr "SR Klopný obvod"
339
340 msgid "Matrix A is not square or D has wrong dimension"
341 msgstr ""
342
343 msgid "Invalid masked block."
344 msgstr "Neplatný maskovaný blok."
345
346 msgid "Finite differences"
347 msgstr "Konečné rozdíly"
348
349 msgid "Finite elements"
350 msgstr "Konečné prvky"
351
352 msgid "negative"
353 msgstr "záporný"
354
355 msgid "null"
356 msgstr "nulový"
357
358 msgid "positive"
359 msgstr "kladný"
360
361 msgid "PDE block"
362 msgstr "Blok PDE"
363
364 msgid "Domain"
365 msgstr "Doména"
366
367 msgid "PDE Specification"
368 msgstr "Určení PDE"
369
370 msgid "PDE Expression:"
371 msgstr "Výraz PDE:"
372
373 msgid "Display"
374 msgstr "Zobrazení"
375
376 msgid "Discriminant type:"
377 msgstr "Typ diskriminantu:"
378
379 msgid "Constant discriminant"
380 msgstr "Konstantní diskriminant"
381
382 msgid "Variable discriminant:"
383 msgstr "Proměnný diskriminant:"
384
385 msgid "Spatial discretization method"
386 msgstr "Metoda prostorové diskretizace"
387
388 msgid "Choice:"
389 msgstr "Volba:"
390
391 msgid "Automatic"
392 msgstr "Automaticky"
393
394 msgid "Manual"
395 msgstr "Ručně"
396
397 msgid "Type:"
398 msgstr "Typ:"
399
400 msgid "Ordering:"
401 msgstr "Seřazení:"
402
403 msgid "degree:"
404 msgstr "stupeň:"
405
406 msgid "Number of nodes:"
407 msgstr "Počet uzlů:"
408
409 msgid "Display step value"
410 msgstr "Zobrazit hodnotu kroku"
411
412 msgid "Initial conditions"
413 msgstr "Počáteční podmínky"
414
415 msgid "Boundary condition on a"
416 msgstr "Hraniční podmínka na a"
417
418 msgid "Boundary condition on b"
419 msgstr "Hraniční podmínka na b"
420
421 msgid "Expression ="
422 msgstr "Výraz ="
423
424 msgid "Measurement points"
425 msgstr "Měřící body"
426
427 msgid "The measurement points"
428 msgstr "Měřící Body"
429
430 msgid "Add"
431 msgstr "Přidat"
432
433 msgid "Remove"
434 msgstr "Odstranit"
435
436 msgid "Validate"
437 msgstr "Ověřit"
438
439 msgid "Cancel"
440 msgstr "Zrušit"
441
442 msgid "Please give the discretization domain values"
443 msgstr "Prosím zadejte hodnoty diskretizační doméně"
444
445 #, c-format
446 msgid "Please give the %s operator coefficients"
447 msgstr "Prosím zadejte operátorům %s koeficienty"
448
449 msgid "Please give the sign for the variable discriminant"
450 msgstr "Prosím zadejte znaménko proměnné diskriminantu"
451
452 msgid "Please give the discretization method type"
453 msgstr "Prosím zadejte typ diskretizační metody"
454
455 msgid "Please give the discretization method degree"
456 msgstr "Prosím zadejte stupeň diskretizační metody"
457
458 msgid "Please give the number of discretization points"
459 msgstr "Prosím zadejte počet diskretizačních bodů"
460
461 #, c-format
462 msgid "Please give the initial condition %s"
463 msgstr "Prosím zadejte počáteční podmínky %s"
464
465 msgid "Please give the boundary conditions"
466 msgstr "Prosím zadejte hraniční podmínky"
467
468 #, c-format
469 msgid "The finite element discretization took %.2f seconds"
470 msgstr ""
471
472 #, c-format
473 msgid "The finite differences discretization took %.2f seconds"
474 msgstr ""
475
476 #, c-format
477 msgid "The finite volume discretization took %.2f seconds"
478 msgstr ""
479
480 #, c-format
481 msgid "The code generation, the compilation and link took %.2f seconds"
482 msgstr ""
483
484 msgid "Event output port"
485 msgstr "Výstupní port události"
486
487 msgid "Port number"
488 msgstr "Číslo portu"
489
490 #, c-format
491 msgid "Wrong value for 'Port Number' parameter: %d."
492 msgstr "Špatná hodnota parametru 'Číslo Portu': %d."
493
494 msgid "Strictly positive integer expected."
495 msgstr "Očekáváno striktně kladné celé číslo,"
496
497 msgid "Implicit output port"
498 msgstr "Impicitní výstupní port"
499
500 msgid "Regular output port"
501 msgstr "Normální výstupní port"
502
503 msgid "Buffer Size"
504 msgstr "Velikost Vyrovnávací Paměti"
505
506 msgid "Swap Mode (0:No, 1:Yes)"
507 msgstr "Režim Výměny (0:Ne, 1:Ano)"
508
509 msgid "Write '.au' sound file on audio device"
510 msgstr "Zapsat zvukový soubor '.au' na zvukové zařízení"
511
512 #, c-format
513 msgid "You cannot modify '%s' when running."
514 msgstr "Nemůžete při běhu změnit '%s'."
515
516 msgid "End current simulation first"
517 msgstr "Nejdříve ukončit současnou simulaci"
518
519 msgid "Swap Mode"
520 msgstr "Režim Výměny"
521
522 msgid "Input Size"
523 msgstr "Vstupní Velikost"
524
525 msgid "Output File Name"
526 msgstr "Název výstupního souboru"
527
528 msgid "Write to C binary file"
529 msgstr "Zapsat do binárního souboru C"
530
531 msgid "Output Format"
532 msgstr "Výstupní formát"
533
534 msgid "Input Format"
535 msgstr "Vstupní Formát"
536
537 msgid "Valid formats are: "
538 msgstr "Platné formáty jsou: "
539
540 #, c-format
541 msgid "You cannot modify '%s' when running"
542 msgstr "Nemůžete při běhu změnit '%s'"
543
544 msgid "End current simulation first."
545 msgstr "Nejdříve ukončit současnou simulaci."
546
547 msgid "You cannot modify 'Buffer Size' when running."
548 msgstr "Nemůžete při běhu změnit 'Velikost vyrovnávací paměti'."
549
550 msgid "You must provide a filename."
551 msgstr "Musíte zadat název souboru."
552
553 #, c-format
554 msgid "Directory '%s' does not exist"
555 msgstr "Adresář '%s' neexistuje"
556
557 msgid "Event input port"
558 msgstr "Vstupní port události"
559
560 #, c-format
561 msgid "Wrong values for 'Port Number' parameter: %d."
562 msgstr "Špatné hodnoty parametru 'Číslo Portu': %d."
563
564 msgid "Event clock generator"
565 msgstr "Generátor hodin události"
566
567 msgid "&nbsp; Do not start if 'Initialisation Time' is negative"
568 msgstr "&nbsp; Nespouštět, pokud 'Čas Spuštění' je záporný"
569
570 msgid "Initialisation Time"
571 msgstr "Čas Spuštění"
572
573 msgid "Period"
574 msgstr "Perioda"
575
576 msgid "Strictly positive number expected."
577 msgstr "Očekáváno striktně kladné číslo,"
578
579 #, c-format
580 msgid "Wrong values for '%s' parameter: %5.1e."
581 msgstr "Špatné hodnoty parametru '%s': %5.1e,"
582
583 msgid "Constant Value"
584 msgstr "Konstantní Hodnota"
585
586 msgid "Constant value generator"
587 msgstr "Generátor konstantní hodnoty"
588
589 msgid "Constant value must have at least one element."
590 msgstr "Konstantní hodnota musí mít alespoň jeden prvek."
591
592 #, c-format
593 msgid "Wrong size for '%s' parameter"
594 msgstr "Špatná velikost parametru '%s'"
595
596 #, c-format
597 msgid "Wrong type for '%s' parameter"
598 msgstr "Špatný typ parametru '%s'"
599
600 msgid "Value type must be a numeric type (double, complex, int, int8, ...)."
601 msgstr ""
602 "Typ hodnoty musí být číselný (dvojitá přesnost, komplexní, celoč, "
603 "celoč.8, ...)."
604
605 msgid "Integer counter generator"
606 msgstr "Generátor počítadla celých čísel"
607
608 msgid "Maximum"
609 msgstr "Maximum"
610
611 msgid "Minimum"
612 msgstr "Minimum"
613
614 msgid "Rule (1:Increment, 2:Decrement)"
615 msgstr "Pravidlo (1:Přírůstek, 2:Úbytek)"
616
617 #, c-format
618 msgid "Wrong values for 'Maximum' and 'Minimum' parameters: %d &lt; %d"
619 msgstr "Špatné hodnoty parametrů 'Maximum' a 'Minimum': %d &lt; %d"
620
621 msgid "'Minimum' must be less than 'Maximum'."
622 msgstr "'Minimum' musí být menší než 'Maximum'."
623
624 #, c-format
625 msgid "Wrong value for 'Rule' parameter: %d"
626 msgstr "Špatná hodnota parametru 'Pravidlo': %d"
627
628 msgid "Sine wave generator"
629 msgstr "Generátor sinusoidy"
630
631 msgid "Frequency (rad/s)"
632 msgstr "Frekvence (rad/s)"
633
634 msgid "Magnitude"
635 msgstr "Rozsah"
636
637 msgid "Phase (rad)"
638 msgstr "Fáze (rad)"
639
640 #, c-format
641 msgid "Wrong value for 'Frequency' parameter: %e."
642 msgstr "Špatná hodnota parametru 'Frekvence': %e."
643
644 msgid "Implicit input port"
645 msgstr "Impicitní vstupní port"
646
647 msgid "Set Input block parameters"
648 msgstr ""
649
650 msgid "Outport size ([-1 -2] for inherit)"
651 msgstr ""
652
653 msgid "Outport Type (-1 for inherit)"
654 msgstr ""
655
656 msgid "Port number must be a positive integer"
657 msgstr ""
658
659 msgid "Outport Size must be a 2 elements vector"
660 msgstr ""
661
662 msgid "Outport type must be a number between 1 and 9, or -1 for inheritance."
663 msgstr ""
664
665 msgid "Modulo counter (0 to N counter)"
666 msgstr "Počítadlo Modula (počítadlo 0 až N)"
667
668 msgid "Initial State (zero or positive number)"
669 msgstr "Počáteční Stav (nula nebo kladné číslo)"
670
671 msgid "Upper Limit (positive number)"
672 msgstr "Horní hranice (kladné číslo)"
673
674 #, c-format
675 msgid "Wrong value for 'Initial State' parameter: %d."
676 msgstr "Špatná hodnota parametru 'Počáteční Stav': %d."
677
678 msgid "Null or positive integer expected."
679 msgstr "Očekáváno kladné celé číslo nebo nic."
680
681 #, c-format
682 msgid "Wrong values for 'Upper Limit' parameter: %d."
683 msgstr "Špatné hodnoty parametru 'Horní Hranice': %d."
684
685 msgid "Ramp function"
686 msgstr "Funkce ramp"
687
688 msgid "Slope"
689 msgstr "Sklon"
690
691 msgid "Start Time"
692 msgstr "Čas Spuštění"
693
694 #, c-format
695 msgid "Wrong value for 'Start Time' parameter: %e."
696 msgstr "Špatná hodnota parametru 'Čas Spuštění': %e."
697
698 msgid "(Read Audio File)"
699 msgstr "(Přečíst Zvukový Soubor)"
700
701 msgid "Read is done on a binary '.au' file"
702 msgstr "Čtení je provedeno na binárním souboru '.au'"
703
704 msgid "Buffer size"
705 msgstr "Velikost vyrovnávací paměti"
706
707 msgid "Input File Name"
708 msgstr "Název Vstupního Souboru"
709
710 msgid "Simulation running !!! You cannot modify Input file name"
711 msgstr "Simulace běží !!! Nemůžete změnit název Vstupního souboru"
712
713 #, c-format
714 msgid "Must be greater than %d."
715 msgstr "Musí být větší než %d."
716
717 msgid "Outputs Record Selection"
718 msgstr "Výběr Záznamu Výstupů"
719
720 msgid "Read from C binary file"
721 msgstr "Přečíst z binárního souboru C"
722
723 msgid "Time Record Selection"
724 msgstr "Výběr Časového Záznamu"
725
726 msgid "Record Size"
727 msgstr "Velikost Záznamu"
728
729 msgid "Initial Record Index"
730 msgstr "Počáteční Záznam Indexů"
731
732 msgid "Must be a scalar or an empty matrix."
733 msgstr "Musí být skalár nebo prázdná matice."
734
735 msgid "You must provide a file name."
736 msgstr "Musíte zadat název souboru."
737
738 #, c-format
739 msgid "Wrong value for  '%s' parameter: %d."
740 msgstr "Špatný hodnota parametru '%s': %d."
741
742 msgid "[1, Record Size = "
743 msgstr "[1, Velikost Záznamu = "
744
745 #, c-format
746 msgid "Wrong value for indexes in '%s' parameter: %s."
747 msgstr "Špatná hodnota pro indexy v parametru '%s': %s."
748
749 msgid "&nbsp; - A binary file if no format given"
750 msgstr "&nbsp; - Binární soubor, pokud formát není zadán"
751
752 msgid "Read from an input file"
753 msgstr "Číst ze vstupního souboru"
754
755 msgid "Read is done on:"
756 msgstr "Čtení je hotovo v:"
757
758 msgid "&nbsp; - A formatted text file if a  format (fortran type) is given"
759 msgstr ""
760 "&nbsp; - Soubor s formátovaným textem pokud je formát zadán (typ fortran)"
761
762 msgid "Empty matrix or scalar expected."
763 msgstr "Očekávána prázdná matice nebo skalár"
764
765 #, c-format
766 msgid "Wrong value for '%s' parameter: %d"
767 msgstr "Špatná hodnota pro parametr '%s': %d"
768
769 msgid ""
770 "Simulation running !!! You cannot switch <br />between formatted and "
771 "unformatted"
772 msgstr ""
773 "Simulace běží !!! Nemůžete přepínat <br />mezi formátovaným a neformátovaným"
774
775 msgid "Simulation running !!! You cannot modify 'Input File Name"
776 msgstr "Simulace běží !!! Nemůžete měnit 'název vstupního souboru"
777
778 msgid "Simulation running !!! You cannot modify 'Time Record Selection"
779 msgstr "Simulace běží !!! Nemůžete měnit 'Výběr časového záznamu"
780
781 #, c-format
782 msgid "Wrong value for '%s' parameter: %s"
783 msgstr "Špatná hodnota pro parametr '%s': %s"
784
785 #, c-format
786 msgid "Wrong format for '%s' parameter: %s."
787 msgstr "Špatný formát pro parametr '%s': %s."
788
789 msgid "You must enclose the format's string between parentheses."
790 msgstr "Musíte uzavřít řetězec formátu do závorek."
791
792 msgid "Buffer size must be at least 2."
793 msgstr "Velikost vyrovnávací paměti musí být alespoň 2."
794
795 msgid "You must read at least one field in record."
796 msgstr "Musíte přečíst alespoň jedeno pole v záznamu."
797
798 msgid "Strictly positive indexes expected."
799 msgstr "Očekávány pouze kladné indexy."
800
801 msgid "Step Function"
802 msgstr "Skoková Funkce"
803
804 msgid "Final Value"
805 msgstr "Konečná hodnota"
806
807 msgid "Step Time"
808 msgstr "Skokový Čas"
809
810 #, c-format
811 msgid "'Initial Value' and 'Final Value': incompatible sizes: %d and %d."
812 msgstr ""
813 "'Počáteční Hodnota' a 'Konečná Hodnota': nekompatibilní velikosti: %d a %d."
814
815 msgid "Same sizes expected."
816 msgstr "Očekávány stejné velikosti"
817
818 #, c-format
819 msgid "%s: Wrong number of input arguments: At most %d expected.\n"
820 msgstr ""