d064c4657d043addd893bcc7d7f8cf940a30b520
[scilab.git] / scilab / modules / sound / locales / cs_CZ.po
1 # Czech translation for scilab
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the scilab package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: scilab\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: <localization@lists.scilab.org>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-04-16 17:44+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2015-10-08 22:03+0000\n"
12 "Last-Translator: Scilab.team <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: Launchpad (build 19413b719a8df7423ab1390528edadce9e0e4aca)\n"
18 "Language: cs\n"
19
20 #, c-format
21 msgid "%s: Can not read input argument #%d.\n"
22 msgstr "%s: Nelze přečíst vstupní argument #%d.\n"
23
24 msgid "Cannot play file."
25 msgstr "Nelze přehrát soubor."
26
27 #, c-format
28 msgid "%s: Memory allocation error.\n"
29 msgstr "%s: Chyba při přidělování paměti.\n"
30
31 #, c-format
32 msgid "%s: Wrong input argument #%d: '%s' or '%s' expected.\n"
33 msgstr "%s: Špatný vstupní argument očekáván #%d: '%s' nebo '%s'.\n"
34
35 msgid "Scilab sound module not installed.\n"
36 msgstr "Zvukový modul Scilab není nainstalován\n"
37
38 msgid "Sound file handling"
39 msgstr ""
40
41 msgid "FFT on a wav file"
42 msgstr ""
43
44 msgid "Fourier analysis of 0.5 seconds of sound parameters."
45 msgstr ""
46
47 msgid "A complete picture of the sound."
48 msgstr ""
49
50 msgid "see 'mapsound' function"
51 msgstr ""
52
53 #, c-format
54 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
55 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: očekáváno %d až %d.\n"
56
57 #, c-format
58 msgid "%s: Cannot open file %s.\n"
59 msgstr "%s: Nelze otevřít soubor %s.\n"
60
61 msgid "Index range must be specified as a scalar or a 2 elements vector."
62 msgstr ""
63
64 #, c-format
65 msgid "%s: File '%s': Unrecognized data format.\n"
66 msgstr ""
67
68 msgid "Sample limit vector must have 2 elements."
69 msgstr "Vektor omezení vzorku musí mít 2 prvky."
70
71 msgid "Sample limits out of range."
72 msgstr "Limit vozrků mimo rozsah."
73
74 msgid "Sample limits must be given in ascending order."
75 msgstr "Omezení prvku musí být zadáno ve vzestupném pořadí."
76
77 msgid "Error in file format."
78 msgstr "Chyba ve formátu souboru."
79
80 #, c-format
81 msgid "%s: File '%s' is not a .au sound file.\n"
82 msgstr ""
83
84 msgid "Error while reading sound file."
85 msgstr "Chyba při čtení zvukového souboru."
86
87 msgid "Unrecognized data format."
88 msgstr "Nerozpoznaný formát dat."
89
90 msgid "Truncated data file."
91 msgstr "Zkrácený datový soubor."
92
93 #, c-format
94 msgid "%s: Wrong values for input argument: Filename must be a string.\n"
95 msgstr ""
96 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu: Jméno souboru musí být řetězec.\n"
97
98 msgid "Data array must have 1- or 2-dimensions only."
99 msgstr "Datovové pole musí být pouze 1- nebo 2-rozměrné."
100
101 msgid "Data clipped during write to file."
102 msgstr "Data oříznuta během zápisu do souboru."
103
104 msgid "Error while writing sound file."
105 msgstr "Chyba při zápisu zvukového souboru."
106
107 msgid "Mu-law can only be used with 8 bit data. Use method='linear' instead."
108 msgstr ""
109 "Mu-law může být použit pouze s 8 bitovými daty. Místo toho použijte "
110 "method='linear'."
111
112 #, c-format
113 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d expected.\n"
114 msgstr "%s: Chybný počet vstupních argumentů: očekáváno %d.\n"
115
116 #, c-format
117 msgid "%s: Wrong number of output arguments.\n"
118 msgstr "%s: Špatný počet výstupních argumentů.\n"
119
120 #, c-format
121 msgid "%s: Wrong number of output argument(s).\n"
122 msgstr "%s: Špatný počet výstupních argumentů.\n"
123
124 #, c-format
125 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d or %d expected.\n"
126 msgstr ""
127
128 #, c-format
129 msgid "%s: Argument #%d: %s expected.\n"
130 msgstr ""
131
132 #, c-format
133 msgid "%s: Argument #%d: Must be >= %d.\n"
134 msgstr ""
135
136 #, c-format
137 msgid "%s: Argument #%d: '%s' is a directory. File expected.\n"
138 msgstr ""
139
140 #, c-format
141 msgid "%s: Argument #%d: The file '%s' does not exist.\n"
142 msgstr ""
143
144 #, c-format
145 msgid "%s: Argument #%d: Decimal number expected.\n"
146 msgstr ""
147
148 #, c-format
149 msgid "%s: Argument #%d: Must be > %d.\n"
150 msgstr ""
151
152 #, c-format
153 msgid "%s: Failed to play the sound with command: %s.\n"
154 msgstr "%s: Nelze přehrát zvuk pomocí příkazu: %s.\n"
155
156 #, c-format
157 msgid "%s: Audio capabilities not available.\n"
158 msgstr "%s: Funkce zvuku nejsou dostupné.\n"
159
160 #, c-format
161 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d.\n"
162 msgstr "%s: Špatná velikost vstupního argumentu #%d.\n"
163
164 msgid "only 8/16/24/32 bits for the encoding."
165 msgstr "pro zakódování pouze 8/16/24/32 bitů"
166
167 msgid "Unknown data format."
168 msgstr "Nezmámý formát dat."
169
170 #, c-format
171 msgid "%s: Wrong number of input argument(s): At least %d expected.\n"
172 msgstr "%s: Špatný počet vstupního(ch) argumentu(ů): Očekáváno alespoň %d.\n"
173
174 msgid "Requires 2-D values only."
175 msgstr "Vyžaduje pouze 2-D hodnoty."
176
177 #, c-format
178 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: %d-by-%d matrix expected.\n"
179 msgstr ""
180
181 #, c-format
182 msgid "%s: Wrong type for argument #%d: Real matrix expected.\n"
183 msgstr ""
184
185 #, c-format
186 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: Must be >= %d.\n"
187 msgstr ""
188
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "%s: Wrong value for input argument #%d: Must be %s or %s, an integer or a "
192 "vector of %d integers.\n"
193 msgstr ""
194 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu #%d: Musí být buď %s nebo %s, celé "
195 "číslo nebo vektor %d celých čísel.\n"
196
197 #, c-format
198 msgid ""
199 "%s: Wrong value for input argument: Index range must be specified as a "
200 "scalar or %d-element vector.\n"
201 msgstr ""
202 "%s: Špatná hodnota pro vstupní argument: Rozsah ukazatele musí být určen "
203 "jako skalár, nebo vektor s %d prvky.\n"
204
205 #, c-format
206 msgid "%s: The file '%s' does not exist.\n"
207 msgstr ""
208
209 msgid ".wav file does not contain the RIFF identifier."
210 msgstr "soubor .wav neobsahuje identifikátor RIFF."
211
212 msgid ".wav file does not contain the wave identifier."
213 msgstr "soubor .wav neobsahuje identifikátor wave."
214
215 msgid "Error reading .wav file."
216 msgstr "Vyba při čtení souboru .wav."
217
218 msgid "Error reading <fact-ck> chunk."
219 msgstr "Chyba při čtení kusu <fact-ck>."
220
221 #, c-format
222 msgid "%s: An error occurred: %s is not supported.\n"
223 msgstr "%s: Vyskytla se chyba: %s není podporován.\n"
224
225 #, c-format
226 msgid ""
227 "%s: An error occurred: invalid file format. Error reading <%s> chunk.\n"
228 msgstr ""
229 "%s: Vyskytla se chyba: neplatný formát souboru. Chyba při čtení kusu <%s>.\n"
230
231 msgid "Invalid .wav file: found data before format information."
232 msgstr "Neplatný soubor .wav: nalezena data před informacemi o formátu."
233
234 msgid "Incorrect chunk size information in RIFF file."
235 msgstr "Nesprávná velikost kusu informací v souboru RIFF."
236
237 #, c-format
238 msgid "%s: wav format #%d detected. Only wav formats #%s are supported.\n"
239 msgstr ""
240
241 msgid "Error reading wav file."
242 msgstr "Vyba při čtení souboru .wav."
243
244 #, c-format
245 msgid "%s: An error occurred: Data compression format %s is not supported.\n"
246 msgstr "%s: Vyskytla se chyba: Formát komprese dat %s není podporován.\n"
247
248 msgid "Cannot read .wav file  with more than 16 bits per sample."
249 msgstr "Nelze číst soubor .wav s více než 16 bity na vzorek."
250
251 msgid "Sample limit vector must have 2 entries."
252 msgstr "Vektor limitu vzorku musí mít 2 záznamy."
253
254 msgid "Invalid sample limits (use ascending order)."
255 msgstr "Neplatné limity vzorkování (použijte vzestupné pořadí)."