localization: update POT and dispatch PO files
[scilab.git] / scilab / modules / xcos / locales / cs_CZ.po
1 # Czech translation for scilab
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the scilab package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: scilab\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: <localization@lists.scilab.org>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-04-16 17:44+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2019-02-12 17:52+0000\n"
12 "Last-Translator: Scilab.team <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18857)\n"
19
20 #, c-format
21 msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d to %d expected.\n"
22 msgstr ""
23
24 #, c-format
25 msgid "%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.\n"
26 msgstr ""
27
28 #, c-format
29 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: %s expected.\n"
30 msgstr ""
31
32 #, c-format
33 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: string or %s expected.\n"
34 msgstr ""
35
36 #, c-format
37 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: string expected.\n"
38 msgstr ""
39
40 #, c-format
41 msgid "%s: Wrong number of input arguments: at least %d expected.\n"
42 msgstr ""
43
44 #, c-format
45 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: string expected.\n"
46 msgstr "%s: Špatný typ vstupního argumentu #%d: Očekáván řetězec.\n"
47
48 #, c-format
49 msgid "%s: Argument #%d: %s expected.\n"
50 msgstr ""
51
52 #, c-format
53 msgid "%s: Argument #%d: Scalar (1 element) expected.\n"
54 msgstr ""
55
56 #, c-format
57 msgid "%s: Can not read input argument #%d.\n"
58 msgstr "%s: Nelze přečíst vstupní argument #%d.\n"
59
60 #, c-format
61 msgid "%s: Wrong type for input argument #%d: A boolean expected.\n"
62 msgstr "%s: Špatný typ vstupního argumentu #%d: Očekáván boolean.\n"
63
64 msgid "Preview"
65 msgstr "Náhled"
66
67 msgid "Error on export"
68 msgstr "Chyba při exportu"
69
70 msgid "Please specify a valid file format"
71 msgstr "Zadejte prosím platný formát souboru"
72
73 msgid "Incompatibility detected"
74 msgstr "Zjištěna nekompatibilita"
75
76 msgid "Please check the diagram, before trying to simulate it."
77 msgstr "Zkontrolujte, prosím, graf předtím, než se pokusíte o jeho simulaci."
78
79 msgid "Some blocks have been removed to ensure compatibility."
80 msgstr "Některé bloky byly odstraněny pro zajištění kompatibility"
81
82 #, c-format
83 msgid "Unable to decode \"%s\" : invalid data."
84 msgstr "Nelze dekódovat \"%s\" : neplatná data,"
85
86 #, c-format
87 msgid "Unable to decode \"%s.%s\" : invalid field."
88 msgstr "Nelze dekódovat \"%s.%s\" : neplatná data,"
89
90 msgid "Modelica settings"
91 msgstr "Nastavení Modelicy"
92
93 msgid "name"
94 msgstr "název"
95
96 msgid "id"
97 msgstr "id"
98
99 msgid "kind"
100 msgstr "třída"
101
102 msgid "fixed"
103 msgstr "pevné"
104
105 msgid "initial"
106 msgstr "počáteční"
107
108 msgid "weight"
109 msgstr "váha"
110
111 msgid "max"
112 msgstr "max"
113
114 msgid "min"
115 msgstr "min"
116
117 msgid "nominal"
118 msgstr "nominální"
119
120 msgid "comment"
121 msgstr "komentovat"
122
123 msgid "selected"
124 msgstr "vybraný"
125
126 msgid "Fix derivatives"
127 msgstr "Spravit deriváty"
128
129 msgid "Fix states"
130 msgstr "Opravit stavy"
131
132 msgid "Solve"
133 msgstr "Vyřešit"
134
135 msgid "model is not valid"
136 msgstr "model není platný"
137
138 msgid "Compiling"
139 msgstr "Kompiluji"
140
141 msgid "Computing"
142 msgstr "Vypočítávám"
143
144 msgid "Global"
145 msgstr "Globální"
146
147 msgid "Equations"
148 msgstr "Rovnice"
149
150 msgid "Discretes"
151 msgstr "Diskrétnosti"
152
153 msgid "Inputs"
154 msgstr "Vstupy"
155
156 msgid "Outputs"
157 msgstr "Výstupy"
158
159 msgid "Solver"
160 msgstr "Řešitel"
161
162 msgid "Initial computing method"
163 msgstr "Počáteční metoda výpočtu"
164
165 msgid "Parameter embedding"
166 msgstr "Vnoření parametrů"
167
168 msgid ""
169 "lets the user change the parameters and call the solver without regenerating "
170 "code."
171 msgstr ""
172 "umožňuje uživateli změnit parametry a zavolat řešitele bez znovuvytváření "
173 "kódu."
174
175 msgid "Generate Jacobian"
176 msgstr "Vytvořit Jacobiho matici"
177
178 msgid "Error"
179 msgstr "Chyba"
180
181 msgid "Unknowns not equal to Equations"
182 msgstr ""
183
184 msgid "Unknowns"
185 msgstr "Neznámé"
186
187 msgid "Reduced"
188 msgstr "Zmenšený"
189
190 msgid "Extended"
191 msgstr "Rozšířené"
192
193 msgid "Diff. States"
194 msgstr "Porovnat Stavy"
195
196 msgid "Fixed parameters"
197 msgstr "Opravené parametry"
198
199 msgid "Relaxed parameters"
200 msgstr "Uvolněné parametry"
201
202 msgid "Fixed variables"
203 msgstr "Opravené proměnné"
204
205 msgid "Relaxed variables"
206 msgstr "Uvolněné proměnné"
207
208 msgid "Please take a look into the Scilab console"
209 msgstr "Podívejte se prosím do konzole Scilab"
210
211 #, c-format
212 msgid "Wrong input argument \"%s\": invalid tree path.\n"
213 msgstr "Špatný vstupní argument \"%s\": neplatná cesta stromu.\n"
214
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "Wrong input argument \"%s\": invalid node, use 'xcosPalDisable' instead.\n"
218 msgstr ""
219 "Špatný vstupní argument \"%s\": neplatný uzel, místo toho použijte "
220 "'xcosPalDisable'.\n"
221
222 #, c-format
223 msgid "Unable to import %s .\n"
224 msgstr "Nelze importovat %s .\n"
225
226 #, c-format
227 msgid "Unable to load block from %s ."
228 msgstr "Nelze načíst blok z %s ."
229
230 msgid "Loading the block"
231 msgstr "Načítám blok"
232
233 msgid "Untitled"
234 msgstr "Bez názvu"
235
236 msgid "File"
237 msgstr "Soubor"
238
239 msgid "New"
240 msgstr "Nový"
241
242 msgid "New diagram"
243 msgstr "Nový graf"
244
245 msgid "New palette"
246 msgstr "Nová paleta"
247
248 msgid "Open"
249 msgstr "Otevřít"
250
251 msgid "Open file in Scilab current directory"
252 msgstr "Otevřít soubor v současném adresáři Scilab"
253
254 msgid "Save"
255 msgstr "Uložit"
256
257 msgid "Save as"
258 msgstr "Uložit jako"
259
260 msgid "Export"
261 msgstr "Export"
262
263 msgid "Export all diagrams"
264 msgstr "Exportovat všechny grafy"
265
266 msgid "Save as interface function"
267 msgstr "Uložit jako funkci rozhraní"
268
269 msgid "Print"
270 msgstr "Tisk"
271
272 msgid "Close"
273 msgstr "Zavřít"
274
275 msgid "Quit Xcos"
276 msgstr "Ukončit Xcos"
277
278 msgid "Recent files"
279 msgstr "Nedávné soubory"
280
281 msgid "Edit"
282 msgstr "Upravit"
283
284 msgid "Block Parameters"
285 msgstr "Parametry bloku"
286
287 msgid "Selection to superblock"
288 msgstr ""
289
290 msgid "Superblock mask"
291 msgstr "Maska superbloku"
292
293 msgid "Create"
294 msgstr "Vytvořit"
295
296 msgid "Rename"
297 msgstr ""
298
299 msgid "Remove"
300 msgstr "Odstranit"
301
302 msgid "Customize"
303 msgstr "Přizpůsobit"
304
305 msgid "Save block GUI"
306 msgstr "Uložit blok GUI"
307
308 msgid "matches"
309 msgstr ""
310
311 msgid "Previous"
312 msgstr ""
313
314 msgid "Search"
315 msgstr ""
316
317 msgid "Searching..."
318 msgstr ""
319
320 msgid "Zoom In"
321 msgstr ""
322
323 msgid "Zoom Out"
324 msgstr ""
325
326 msgid "Unable to load the selected blocks."
327 msgstr ""
328
329 msgid "Loading blocks"
330 msgstr ""
331
332 msgid "Load as palette"
333 msgstr "Načíst jako paletu"
334
335 msgid "User-Defined"
336 msgstr "Uživatelem Určeno"
337
338 msgid "Create a category"
339 msgstr "Vytvořit kategorii"
340
341 msgid "Add to a new category"
342 msgstr "Přidat do nové kategorie"
343
344 msgid "Category"
345 msgstr "Kategorie"
346
347 msgid "Enter a name"
348 msgstr ""
349
350 msgid "Dump"
351 msgstr "Vypsat"
352
353 msgid "View in Scicos"
354 msgstr "Zobrazit v Scicos"
355
356 msgid "View"
357 msgstr "Zobrazení"
358
359 msgid "Fit diagram or blocks to view"
360 msgstr "Přizpůsobit graf nebo bloky zobrazení"
361
362 msgid "Normal 100%"
363 msgstr "Normální 100%"
364
365 msgid "Palette browser"
366 msgstr "Průzkumník palet"
367
368 msgid "tree_show(scs_m)"
369 msgstr ""
370
371 msgid "Diagram browser"
372 msgstr "Prohlížeč grafu"
373
374 msgid "Viewport"
375 msgstr "Výřez"
376
377 msgid "Get infos"
378 msgstr "Získat Info"
379
380 msgid "Details"
381 msgstr "Podrobnosti"
382
383 msgid "Show parent diagram"
384 msgstr "Zobrazit nadřazený graf"
385
386 msgid "Simulation"
387 msgstr "Simulace"
388
389 msgid "Setup"
390 msgstr "Nastavení"
391
392 msgid "Compile"
393 msgstr "Kompilovat"
394
395 msgid "Start"
396 msgstr "Spustit"
397
398 msgid "Stop"
399 msgstr "Zastavit"
400
401 msgid "Set Context"
402 msgstr "Nastavit kontext"
403
404 msgid "Format"
405 msgstr "Formát"
406
407 msgid "Resize"
408 msgstr "Změnit velikost"
409
410 msgid "Rotate"
411 msgstr "Otočit"
412
413 msgid "Flip"
414 msgstr "Převrátit"
415
416 msgid "Mirror"
417 msgstr "Zrcadlit"
418
419 msgid "Show/Hide shadow"
420 msgstr "Zobrazit/Skrýt stín"
421
422 msgid "Grid"
423 msgstr "Síť"
424
425 msgid "Diagram background"
426 msgstr "Pozadí grafu"
427
428 msgid "Bold"
429 msgstr "Tučné"
430
431 msgid "Italic"
432 msgstr "Kurzíva"
433
434 msgid "Font size"
435 msgstr "Velikost písma"
436
437 msgid "Font name"
438 msgstr "Název písma"
439
440 msgid "Font style"
441 msgstr "Styl písma"
442
443 msgid "Text settings"
444 msgstr "Nastavení textu"
445
446 msgid "Image path"
447 msgstr "Cesta k obrázku"
448
449 msgid "Tools"
450 msgstr "Nástroje"
451
452 msgid "Code generation"
453 msgstr "Vytváření kódu"
454
455 msgid "?"
456 msgstr "?"
457
458 msgid "Xcos Help"
459 msgstr "Nápověda Xcos"
460
461 msgid "Block Help"
462 msgstr "Nápověda bloku"
463
464 msgid "Xcos Demonstrations"
465 msgstr ""
466
467 msgid "About Scilab"
468 msgstr ""
469
470 msgid "Palettes"
471 msgstr "Palety"
472
473 msgid "Sources"
474 msgstr "Zdroje"
475
476 msgid "Continuous time systems"
477 msgstr "Spojité časové systémy"
478
479 msgid "Implicit"
480 msgstr "Implicitní"
481
482 msgid "Discontinuities"
483 msgstr "Nesouvislosti"
484
485 msgid "Lookup Tables"
486 msgstr "Vyhledávací Tabulky"
487
488 msgid "Signal Processing"
489 msgstr "Zpracování Signálů"
490
491 msgid "Zero crossing detection"
492 msgstr "Zjištění průchodu nulou"
493
494 msgid "Mathematical Operations"
495 msgstr "Matematické Operace"
496
497 msgid "Integer"
498 msgstr "Celé číslo"
499
500 msgid "Matrix"
501 msgstr "Matice"
502
503 msgid "Sinks"
504 msgstr "Spotřebiče"
505
506 msgid "Port & Subsystem"
507 msgstr "Porty a Podsystém"
508
509 msgid "Annotations"
510 msgstr "Poznámky"
511
512 msgid "Discrete time systems"
513 msgstr "Přerušované časové systémy"
514
515 msgid "Event handling"
516 msgstr "Obslužné rutiny událostí"
517
518 msgid "Signal Routing"
519 msgstr "Přesměrování Signálů"
520
521 msgid "Recently Used Blocks"
522 msgstr ""
523
524 msgid "User-Defined Functions"
525 msgstr "Uživatelem Určené Funkce"
526
527 msgid "Demonstrations Blocks"
528 msgstr "Ukázkové bloky"
529
530 msgid "Electrical"
531 msgstr "Elektrické"
532
533 msgid "Thermo-Hydraulics"
534 msgstr "Termohydraulika"
535
536 msgid "Enable"
537 msgstr "Povolit"
538
539 msgid "Palette name"
540 msgstr "Jméno palety"
541
542 msgid "Diagram has been modified since last save.<br/> Do you want to save it?"
543 msgstr "Graf byl od posledního uložení změněn.<br/> Chcete ho uložit?"
544
545 #, c-format
546 msgid ""
547 "The file %s doesn't exist\n"
548 " Do you want to create it?"
549 msgstr ""
550 "Soubor %s neexistuje\n"
551 " Chcete ho vytvořit?"
552
553 #, c-format
554 msgid "Unable to decode the URI : %s ."
555 msgstr "Nelze dekódovat URI: %s."
556
557 msgid "Ok"
558 msgstr "Ok"
559
560 msgid "Cancel"
561 msgstr "Zrušit"
562
563 msgid "Reset to default"
564 msgstr "Obnovit výchozí"
565
566 msgid ""
567 "You may enter here scilab instructions to define symbolic parameters used in "
568 "block definitions using Scilab instructions.<br/>These instructions are "
569 "evaluated once confirmed (i.e. you click on OK and every time the diagram is "
570 "loaded)."
571 msgstr ""
572 "Zde můžete zadat instrukce scilab pro určení symbolických parametrů "
573 "použitých v určení bloku použitím těchto instrukcí.<br/>Tyto instrukce jsou "
574 "vyhodnoceny jakmile jsou potvrzeny (tj.: kliknete na OK a pokaždé, když je "
575 "graf načten)."
576
577 msgid "Failed to load Diagram"
578 msgstr "Nelze načíst graf"
579
580 msgid "Could not save diagram."
581 msgstr "Nelze uložit graf"
582
583 msgid "Do you want to overwrite existing file?"
584 msgstr "Chcete přepsat existující soubor?"
585
586 msgid "Do you want a transparent background image?"
587 msgstr "Chcete průhledné pozadí?"
588
589 msgid "Image contains no data."
590 msgstr "Obrázek neobsahuje žádná data."
591
592 msgid "Unknown Diagram Version : "
593 msgstr "Neznámá Verze Grafu : "
594
595 msgid "Will try to continue..."
596 msgstr "Pokusím se pokračovat..."
597
598 msgid "Xcos error"
599 msgstr "Chyba Xcos"
600
601 msgid "Unable to delete "
602 msgstr "Nelze smazat "
603
604 msgid "No block selected"
605 msgstr "Není vybrán žádný blok"
606
607 msgid "Export to XML"
608 msgstr "Exportovat do XML"
609
610 msgid "Export in progress"
611 msgstr ""
612
613 msgid "Import from XML"
614 msgstr "Importovat do XML"
615
616 msgid "Add to"
617 msgstr "Přidat do"
618
619 msgid "Add to new diagram"
620 msgstr "Přidat do nového grafu"
621
622 msgid "Explicit data input port must be connected to explicit data output port"
623 msgstr ""
624 "Explicitní port pro vstup dat musí být připojen k explicitnímu portu pro "
625 "výstup dat"
626
627 msgid "Implicit data input port must be connected to implicit data output port"
628 msgstr ""
629 "Vstupní port implicitních dat musí být připojen k výstupnímu portu "
630 "implicitních dat"
631
632 msgid "Explicit data output port must be connected to explicit data input port"
633 msgstr ""
634 "Explicitní port pro výstup dat musí být připojen k explicitnímu portu pro "
635 "vstup dat"
636
637 msgid "Implicit data output port must be connected to implicit data input port"
638 msgstr ""
639 "Výstupní port implicitních dat musí být připojen ke vstupnímu portu "
640 "implicitních dat"
641
642 msgid "Command port must be connected to control port"
643 msgstr "Příkazový port musí být spojen s kotrolním portem"
644
645 msgid "control port must be connected to command port"
646 msgstr "kontrolní port musí být připojen ke příkazovému portu"
647
648 msgid ""
649 "Port is already connected, please select an unconnected port or a valid link."
650 msgstr ""
651 "Port je již připojen, zvolte prosím nepřipojený port s platným propojením."
652
653 msgid "Align Blocks"
654 msgstr "Zarovnat bloky"
655
656 msgid "Left"
657 msgstr "Vlevo"
658
659 msgid "Right"
660 msgstr "Vpravo"
661
662 msgid "Center"
663 msgstr "Na střed"
664
665 msgid "Top"
666 msgstr "Nahoře"
667
668 msgid "Bottom"
669 msgstr "Dolů"
670
671 msgid "Middle"
672 msgstr "Uprostřed"
673
674 msgid "Border Color"
675 msgstr "Barva okraje"
676
677 msgid "Fill Color"
678 msgstr "Barva výplně"
679
680 msgid "Text Color"
681 msgstr "Barva textu"
682
683 msgid "Link Style"
684 msgstr "Styl propojení"
685
686 msgid "Straight"
687 msgstr "Přímé"
688
689 msgid "Horizontal"
690 msgstr "Vodorovně"
691
692 msgid "Vertical"
693 msgstr "Vertikální"
694
695 msgid "Set debugging level (0,1,2,3) <br/> it performs scicos_debug(n)"
696 msgstr "Nastavit úroveň ladění (0,1,2,3) <br/> provádí scicos_debug(n)"
697
698 msgid "Execution trace and Debug"
699 msgstr "Trasování spuštění a Ladění"
700
701 msgid "Final integration time"
702 msgstr "Čas konečného začlenění"
703
704 msgid "Real time scaling"
705 msgstr "Škálování v reálném čase"
706
707 msgid "Integrator absolute tolerance"
708 msgstr "Absolutní tolerance integrátoru"
709
710 msgid "Integrator relative tolerance"
711 msgstr "Relativní tolerance integrátoru"
712
713 msgid "Tolerance on time"
714 msgstr "Tolerance na čas"
715
716 msgid "Max integration time interval"
717 msgstr "Max časový interval začlenění"
718
719 msgid "Solver kind"
720 msgstr "Druh řešitele"
721
722 msgid "Maximum step size (0 means no limit)"
723 msgstr "Maximální velikost kroku (0 znamená bez limitu)"
724
725 msgid "Default"
726 msgstr "Výchozí"
727
728 msgid "Set Parameters"
729 msgstr "Nastavit parametry"
730
731 msgid "Based on Scicos"
732 msgstr "Založeno na Scicos"
733
734 msgid "Saving diagram"
735 msgstr "Ukládám graf"
736
737 msgid "Loading diagram"
738 msgstr "Načítam graf"
739
740 msgid "Loading palettes"
741 msgstr "Načítam palety"
742
743 msgid "Loading user defined palettes"
744 msgstr "Načítám uživatelem určené palety"
745
746 msgid "Generating C Code for SuperBlock"
747 msgstr "Vytvářím C Kód pro SuperBlok"
748
749 msgid "A SuperBlock must be selected to generate code"
750 msgstr "SuberBlok musí být pro vytvoření kódu zvolen"
751
752 msgid "Simulation in progress"
753 msgstr "Probíhá simulace"
754
755 msgid "Compilation in progress, results will be stored in the 'cpr' variable"
756 msgstr ""
757
758 msgid "Generate SuperBlock, please wait"
759 msgstr "Vytvářím SuperBlok, čekejte prosím"
760
761 msgid "Click on diagram to add link point or on a compatible target to finish"
762 msgstr ""
763 "Klikněte na graf pro přidání bod propojení nebo kompatibilní cíl pro "
764 "dokončení"
765
766 msgid "No trace nor debug printing"
767 msgstr "Žádné trasování nebo výpis ladění"
768
769 msgid "Light Simulation trace (Discrete and Continuous part switches)"
770 msgstr "Křivka Simulace Světla (Přepínání Diskrétních a Průběžných částí)"
771
772 msgid "Per block execution trace and Debug block calls"
773 msgstr "Trasování spuštění pro blok a volání bloku Ladění"
774
775 msgid "Debug block calls without trace"
776 msgstr "Blok Ladění volá bez trasování"
777
778 msgid "All supported formats"
779 msgstr "Všechny podporované formáty"
780
781 msgid "Scicos file"
782 msgstr "Soubor Scicos"
783
784 msgid "Xcos file"
785 msgstr "Soubor Xcos"
786
787 msgid "Xcos (zip) file"
788 msgstr "Soubor Xcos (zip)"
789
790 msgid "XMI (Eclipse EMF) file"
791 msgstr ""
792
793 msgid "Scilab Open Data file"
794 msgstr "Otevřený datový soubor Scilab"
795
796 msgid "Masked SuperBlock editor"
797 msgstr "Maskovaný editor SuperBloku"
798
799 msgid "Insert"
800 msgstr "Vložit"
801
802 msgid "Delete"
803 msgstr "Smazat"
804
805 msgid "Move Up"
806 msgstr "Posunout nahoru"
807
808 msgid "Move Down"
809 msgstr "Posunout dolů"
810
811 msgid "Rows"
812 msgstr "Řádky"
813
814 msgid "Variable settings"
815 msgstr "Nastavení proměnných"
816
817 msgid "Default values"
818 msgstr "Výchozí hodnoty"
819
820 msgid "WinTitle"
821 msgstr "NázOkna"
822
823 msgid "Window title"
824 msgstr "Název okna"
825
826 msgid "Variable names"
827 msgstr "Jmény proměnných"
828
829 msgid "Variable descriptions"
830 msgstr "Popisy proměnných"
831
832 msgid "Editable"
833 msgstr "Upravitelné"
834
835 msgid "Values"
836 msgstr "Hodnoty"
837
838 msgid "Set block parameters"
839 msgstr "Nastavit parametry bloku"
840
841 msgid ""
842 "The user palette configuration file (palettes.xml) is invalid.<BR> Switching "
843 "to the default one."
844 msgstr ""
845 "Soubor nastavení uživatelské palety (palettes.xml) je neplatný.<BR> "
846 "Přecházím na výchozí."
847
848 msgid ""
849 "The user configuration file (xcos.xml) is invalid.<BR> Switching to the "
850 "default one."
851 msgstr ""
852 "Soubor uživatelského nastavení (xcos.xml) je neplatný.<BR> Přecházím na "
853 "výchozí."
854
855 msgid "Setting up Modelica Compiler."
856 msgstr "Nastavuji Kompilátor Modelica"
857
858 msgid "Modelica initialize"
859 msgstr "Zavedení Modelicy"
860
861 msgid "Error: unable to compile this SuperBlock"
862 msgstr "Chyba: nelze zkompilovat tento SuperBlok"
863
864 msgid "Evaluation problem: wrong port number."
865 msgstr "Problémy vyhodnocení: špatné číslo portu."
866
867 #, c-format
868 msgid "Expecting <code>%d</code> but got <code>%d</code>."
869 msgstr ""
870
871 msgid ""
872 "<html><body>Compilation error: link ignored because it is not connected. <br/"
873 ">Please reconnect it.</body></html>"
874 msgstr ""
875 "<html><body>Chyba sestavení: propojení ignorováno protože není spojené. <br/"
876 ">Prosím, znovu ho spojte.</body></html>"
877
878 msgid "Block name: "
879 msgstr ""
880
881 msgid "Simulation: "
882 msgstr ""
883
884 msgid "UID: "
885 msgstr ""
886
887 msgid "Style: "
888 msgstr ""
889
890 msgid "Rpar: "
891 msgstr ""
892
893 msgid "Ipar: "
894 msgstr ""
895
896 msgid "Opar: "
897 msgstr ""
898
899 msgid "Datatype: "
900 msgstr ""
901
902 msgid "Implicit: "
903 msgstr ""
904
905 msgid "Source datatype: "
906 msgstr ""
907
908 msgid "Target datatype: "
909 msgstr ""
910
911 msgid "Label: "
912 msgstr ""
913
914 msgid "Optimal"
915 msgstr ""
916
917 msgid "Auto-Position Block"
918 msgstr ""
919
920 msgid "Split Block"
921 msgstr ""
922
923 msgid "Auto-Position Split Block"
924 msgstr ""
925
926 msgid "A one-line description of the block"
927 msgstr ""
928
929 msgid "Annotation (or comment) attached to the object"
930 msgstr ""
931
932 #, c-format
933 msgid "Scilab '%s' module disabled in -nogui or -nwni mode.\n"
934 msgstr "Modul Scilabu '%s' je v režimu -nogui or -nwni zakázán.\n"
935
936 #, c-format
937 msgid "Scilab '%s' module not installed.\n"
938 msgstr "Modul Scilabu '%s' není nainstalován.\n"
939
940 msgid "Number of recently opened files to display: "
941 msgstr "Počet nedávno otevřených souborů k zobrazení: "
942
943 msgid "Default file format"
944 msgstr "Výchozí formát souboru"
945
946 msgid "Default simulation settings"
947 msgstr "Výchozí nastavení simulace"
948
949 msgid "Default trace settings"
950 msgstr "Výchozí nastavení sledování"
951
952 msgid "Basic controller"
953 msgstr ""
954
955 msgid "Water tank"
956 msgstr ""
957
958 msgid "Discrete Controller"
959 msgstr ""
960
961 msgid "Kalman Filter"
962 msgstr ""
963
964 msgid "Discrete Kalman Filter"
965 msgstr ""
966
967 msgid "Cont.Plant-Hybrid Observer"
968 msgstr ""
969
970 msgid "Temperature Controller"
971 msgstr ""
972
973 msgid "Inverted pendulum"
974 msgstr ""
975
976 msgid "Lorenz butterfly"
977 msgstr ""
978
979 msgid "RLC Circuit"
980 msgstr ""
981
982 msgid "Bridge Rectifer"
983 msgstr ""
984
985 msgid "Transformer"
986 msgstr ""
987
988 msgid "Differential amplifier"
989 msgstr ""
990
991 msgid "OpAmp amplifier"
992 msgstr ""
993
994 msgid "Switched capacitor integrator"
995 msgstr ""
996
997 msgid "DC/DC Buck Converter"
998 msgstr ""
999
1000 msgid "DC/DC Boost Converter"
1001 msgstr ""
1002
1003 msgid "Colpitts oscillator"
1004 msgstr ""
1005
1006 msgid "Logic AND gate"
1007 msgstr ""
1008
1009 msgid "Logic NOR gate"
1010 msgstr ""
1011
1012 msgid "If Then Else"
1013 msgstr ""
1014
1015 msgid "And"
1016 msgstr ""
1017
1018 msgid "Automotive Suspension"
1019 msgstr ""
1020
1021 msgid "Ball on a Platform"
1022 msgstr ""
1023
1024 msgid "Bouncing Ball"
1025 msgstr ""
1026
1027 msgid "Chaos Modelica"
1028 msgstr ""
1029
1030 msgid "Hydraulics blocks"
1031 msgstr ""
1032
1033 msgid "RLC circuit"
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid "Heat conduction in a rod"
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "Second order rotational system"
1040 msgstr ""
1041
1042 msgid "Old Gain Block"
1043 msgstr ""
1044
1045 msgid "Optimal link route"
1046 msgstr ""
1047
1048 msgid "Optimal split block position"
1049 msgstr ""
1050
1051 msgid "Standard demos"
1052 msgstr ""
1053
1054 msgid "Control Systems"
1055 msgstr ""
1056
1057 msgid "Electrical Systems"
1058 msgstr ""
1059
1060 msgid "Mechanical Systems"
1061 msgstr ""
1062
1063 msgid "Modelica demos"
1064 msgstr ""
1065
1066 msgid "Old demos"
1067 msgstr ""
1068
1069 msgid "Simple Demo"
1070 msgstr ""
1071
1072 msgid "Bouncing Balls"
1073 msgstr ""
1074
1075 msgid "Simple Thermostat"
1076 msgstr ""
1077
1078 msgid "Table Lookup"
1079 msgstr ""
1080
1081 msgid "Signal Builder"
1082 msgstr ""
1083
1084 msgid "Fibonacci Numbers"
1085 msgstr ""
1086
1087 msgid "Scilab block"
1088 msgstr ""
1089
1090 msgid "Xcos data types"
1091 msgstr ""
1092
1093 msgid "Zero Crossing"
1094 msgstr ""
1095
1096 msgid "_IF_ Xcos block"
1097 msgstr ""
1098
1099 msgid "Goto/From blocks"
1100 msgstr ""
1101
1102 msgid "Event demos"
1103 msgstr ""
1104
1105 msgid "Optimal positions"
1106 msgstr ""
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "%s: Unable to export %s to %s.\n"
1110 msgstr "%s: Nelze exportovat %s do %s.\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d to %d expected.\n"
1114 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: očekáváno %d až %d.\n"
1115
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: Block type expected.\n"
1118 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: Očekáván typ bloku.\n"
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: directory path string expected.\n"
1122 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván řetězec cesty adresáře.\n"
1123
1124 #, c-format
1125 msgid "%s: Wrong input argument %s: svg, gif or jpg expected.\n"
1126 msgstr "%s: Špatný vstupní argument %s: očekáván svg, gif, nebo jpg.\n"
1127
1128 #, c-format
1129 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: string expected.\n"
1130 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván řetězec.\n"
1131
1132 #, c-format
1133 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: boolean expected.\n"
1134 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván boolean.\n"
1135
1136 #, c-format
1137 msgid "%s: File '%s' does not exist.\n"
1138 msgstr "%s: Soubor '%s' neexistuje.\n"
1139
1140 #, c-format
1141 msgid "%s: File '%s' is not a valid palette file.\n"
1142 msgstr "%s: Soubor '%s' není platný soubor palety.\n"
1143
1144 #, c-format
1145 msgid "%s: Found '%s' instead of a block.\n"
1146 msgstr "%s: Nalezeno '%s' místo bloku.\n"
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "%s: Wrong type for argument #%d: diagram structure expected"
1150 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %d: očekávána struktura grafu"
1151
1152 #, c-format
1153 msgid "%s: Wrong type for %s variable: A string array expected.\n"
1154 msgstr "%s: Špatný typ proměnné %s: Očekáváno pole řetězců.\n"
1155
1156 #, c-format
1157 msgid "%s: All paths defined by %s variable must exist.\n"
1158 msgstr "%s: Všechny cesty určené proměnnou %s musí existovat.\n"
1159
1160 #, c-format
1161 msgid ""
1162 "%s: The directory %s cannot been created, please check if you have write "
1163 "access on this directory.\n"
1164 msgstr ""
1165 "%s: Adresář %s nelze vytvořit, zkontrolujte, prosím, jestli máte do této "
1166 "složky přístup k zápisu.\n"
1167
1168 #, c-format
1169 msgid "Unable to open %s"
1170 msgstr "Nelze otevřít %s"
1171
1172 #, c-format
1173 msgid "%s: Wrong number of input argument(s): %d expected."
1174 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: očekáváno %d."
1175
1176 #, c-format
1177 msgid "%s: Not supported format %s.\n"
1178 msgstr ""
1179
1180 #, c-format
1181 msgid ""
1182 "%s: the block %s is no more available, please update the diagram with a "
1183 "compatible one."
1184 msgstr ""
1185 "%s: blok %s již není dostupný, aktualizujte, prosím, svůj graf pomocí "
1186 "kompatibilního."
1187
1188 #, c-format
1189 msgid "%s is not a valid name, please change the title of the diagram."
1190 msgstr "%s není platné jméno, změňte, prosím, název grafu."
1191
1192 #, c-format
1193 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: string type expected.\n"
1194 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván typ řetězce.\n"
1195
1196 #, c-format
1197 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: diagram type expected.\n"
1198 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván typ grafu.\n"
1199
1200 #, c-format
1201 msgid "%s: Wrong number of output arguments: %d to %d expected.\n"
1202 msgstr "%s: Špatný počet výstupních argumentů: očekáváno %d až %d.\n"
1203
1204 #, c-format
1205 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: palette type or path expected.\n"
1206 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván typ palety nebo cesta.\n"
1207
1208 #, c-format
1209 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: File not found.\n"
1210 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: soubor nenalezen.\n"
1211
1212 #, c-format
1213 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: string vector expected.\n"
1214 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván vektor řetězce.\n"
1215
1216 #, c-format
1217 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: palette type expected.\n"
1218 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván typ palety.\n"
1219
1220 #, c-format
1221 msgid "%s: Unable to load block from %s: hdf5 file expected.\n"
1222 msgstr "%s: Nelze načíst blok z %s: očekáván soubor hdf5.\n"
1223
1224 #, c-format
1225 msgid "%s: Unable to load block from %s: no `scs_m' variable found.\n"
1226 msgstr "%s: Nelze načíst blok z %s: nebyla nalezena proměnná 'scs_m'.\n"
1227
1228 #, c-format
1229 msgid "%s: Unable to load block from %s: Missing file.\n"
1230 msgstr "%s: Nelze načíst blok z %s: očekáván soubor hdf5.\n"
1231
1232 #, c-format
1233 msgid ""
1234 "%s: Wrong type for input argument %s: function as string or Block type or "
1235 "full path string expected.\n"
1236 msgstr ""
1237 "%s: Špatný typ argumentu %s: očekávána funkce jako řetězec nebo typ Bloku, "
1238 "či řetězec úplné cesty.\n"
1239
1240 #, c-format
1241 msgid "%s: Unable to generate the palette icon : %s already exists.\n"
1242 msgstr "%s: Nelze vytvořit ikonu palety : %s již existuje.\n"
1243
1244 #, c-format
1245 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: path string expected.\n"
1246 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván řetězec cesty.\n"
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "%s: Wrong value for input argument %s: An existing file expected.\n"
1250 msgstr ""
1251 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu %s: Očekáván existující soubor.\n"
1252
1253 #, c-format
1254 msgid ""
1255 "%s: Wrong value for input argument %s: A valid file format (png, jpg, gif) "
1256 "expected.\n"
1257 msgstr ""
1258 "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu %s: Očekáván platný formát souboru "
1259 "(png, jpg, gif).\n"
1260
1261 #, c-format
1262 msgid "%s: Unable to generate the image %s.\n"
1263 msgstr "%s: Nelze vytvořit obrázek %s.\n"
1264
1265 #, c-format
1266 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: string or struct expected.\n"
1267 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván řetězec nebo struktura.\n"
1268
1269 #, c-format
1270 msgid "%s: Wrong type for input argument %s: full path string expected.\n"
1271 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %s: očekáván řetězec úplné cesty.\n"
1272
1273 #, c-format
1274 msgid "%s: Unable to export the palette to hdf5.\n"
1275 msgstr "%s: Nelze exportovat paletu do hdf5.\n"
1276
1277 #, c-format
1278 msgid "%s: Wrong type for argument #%d: Matrix of strings expected.\n"
1279 msgstr ""
1280
1281 #, c-format
1282 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: Vector expected.\n"
1283 msgstr "%s: Špatná velikost vstupního argumentu #%d: Očekáván vektor.\n"
1284
1285 #, c-format
1286 msgid "%s: Wrong value for input argument #%d: No block found.\n"
1287 msgstr "%s: Špatná hodnota vstupního argumentu #%d: Nenalezen žádný blok.\n"
1288
1289 #, c-format
1290 msgid "%s: Wrong type for argument #%d: A String expected."
1291 msgstr "%s: Špatný typ argumentu %d: Očekáván řetězec."
1292
1293 msgid "Interface function does not exist or can not be called."
1294 msgstr "Funkce rozhraní neexistuje, neb nemůže být zavolána."
1295
1296 #, c-format
1297 msgid "%s is not a valid block descriptor."
1298 msgstr "%s není platný popisovač bloku."
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "%s: Wrong size for input argument #%d: %d-by-%d matrix expected.\n"
1302 msgstr ""
1303 "%s: Špatná velikost vstupního argumentu #%d: Očekávána matice %d-krát-%d.\n"
1304
1305 #, c-format
1306 msgid "%s: Wrong number of input arguments: %d or %d expected.\n"
1307 msgstr "%s: Špatný počet vstupních argumentů: Očekávány %d nebo %d.\n"
1308
1309 #, c-format
1310 msgid "Block definition with function [%s] failed."
1311 msgstr "Určení bloku pomocí funkce [%s] selhalo."
1312
1313 #, c-format
1314 msgid "Block configuration with function [%s] failed."
1315 msgstr "Nastavení bloku pomocí funkce [%s] selhalo."
1316
1317 #, c-format
1318 msgid "%s: Wrong type for argument #%d: A Block expected."
1319 msgstr "%s: Špatný typ argumentu #%d: Očekáván blok"
1320
1321 #, c-format
1322 msgid "Field %s has different values."
1323 msgstr "Pole %s má různé hodnoty."
1324
1325 msgid "Stopped before block:"
1326 msgstr ""
1327
1328 msgid "Stopped after block:"
1329 msgstr ""
1330
1331 msgid "State derivative computation"
1332 msgstr ""
1333
1334 msgid "Regular outputs update"
1335 msgstr ""
1336
1337 msgid "States update on discrete event"
1338 msgstr ""
1339
1340 msgid "Output activation dates"
1341 msgstr ""
1342
1343 msgid "Initialization"
1344 msgstr ""
1345
1346 msgid "Ending"
1347 msgstr ""
1348
1349 msgid "ReInitialization"
1350 msgstr ""
1351
1352 msgid "Continuous states properties update"
1353 msgstr ""
1354
1355 msgid "Zero crossing surfaces computation"
1356 msgstr ""
1357
1358 msgid "Residual computation"
1359 msgstr ""
1360
1361 msgid "&File"
1362 msgstr ""
1363
1364 msgid "&Tools"
1365 msgstr ""
1366
1367 msgid "&Edit"
1368 msgstr ""
1369
1370 msgid "&?"
1371 msgstr ""
1372
1373 msgid "Xcos debug"
1374 msgstr ""
1375
1376 msgid "Break point conditions"
1377 msgstr ""
1378
1379 msgid "Break on selected flags"
1380 msgstr ""
1381
1382 msgid "After call"
1383 msgstr ""
1384
1385 msgid "Before call"
1386 msgstr ""
1387
1388 msgid "After date"
1389 msgstr ""
1390
1391 msgid "On the Scilab condition above"
1392 msgstr ""
1393
1394 msgid "Current simulation state"
1395 msgstr ""
1396
1397 msgid "scs_m block path:"
1398 msgstr ""
1399
1400 msgid "Time:"
1401 msgstr ""
1402
1403 msgid "Flag:"
1404 msgstr ""
1405
1406 msgid "End debug"
1407 msgstr ""
1408
1409 msgid "Pause"
1410 msgstr ""
1411
1412 #, c-format
1413 msgid "Use the %s button to end the debugging"
1414 msgstr ""
1415
1416 #, c-format
1417 msgid "Unable to simulate %s"
1418 msgstr "Nelze simulovat %s"
1419
1420 msgid "Error occurred in pre_xcos_simulate: Cancelling simulation."
1421 msgstr "V pre_xcos_simulate se objevila chyba: Ruším simulaci."
1422
1423 #, c-format
1424 msgid "%s: Error during block parameters evaluation.\n"
1425 msgstr "%s: Chyba při vyhodnocování parametrů bloku.\n"
1426
1427 #, c-format
1428 msgid "%s: Error during block parameters update.\n"
1429 msgstr "%s: Chyba při aktualizaci parametrů bloku.\n"
1430
1431 msgid "Initialisation problem"
1432 msgstr "Problém zavedení"
1433
1434 msgid "End problem"
1435 msgstr "Problém ukončení"
1436
1437 msgid "Simulation problem"
1438 msgstr "Problém simulace"
1439
1440 msgid "Error in post_xcos_simulate: ending simulation."
1441 msgstr "V post_xcos_simulate se objevila chyba: Ukončuji simulaci."
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "%s: Cannot open file '%s' for reading.\n"
1445 msgstr ""
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "%s: Error while trying to read file contents from '%s'.\n"
1449 msgstr ""
1450
1451 #, c-format
1452 msgid "%s: Syntax error while trying to set up context from"
1453 msgstr ""