XML: data extraction near the end 04/4704/2
authorCalixte DENIZET <calixte.denizet@scilab.org>
Thu, 11 Aug 2011 14:58:04 +0000 (16:58 +0200)
committerSylvestre Ledru <sylvestre.ledru@scilab.org>
Fri, 12 Aug 2011 08:16:54 +0000 (10:16 +0200)
commit9b56a529042c60205faf34aa90f896ecd40853d4
tree7f4b94e338d21a9efc883fc9cabdddf548ab67ae
parentfb220b02766593899433b0d7f153462a7f0b2933
XML: data extraction near the end

Change-Id: I287db736e90d1b2554cc42d3b0e81d47bfd4c034
43 files changed:
scilab/modules/xml/Makefile.am
scilab/modules/xml/Makefile.in
scilab/modules/xml/includes/gw_xml.h
scilab/modules/xml/includes/xml.h [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/includes/xml_constants.h [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/includes/xml_mlist.h [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/c/gw_xml.c
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_extraction.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_percent_XMLAttr_e.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_percent_XMLList_e.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_percent_XMLList_size.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_print.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_xmlClose.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_xmlDump.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_xmlGetOpenStreams.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_xmlRead.cpp
scilab/modules/xml/sci_gateway/cpp/sci_xmlXPath.cpp
scilab/modules/xml/sci_gateway/xml_gateway.xml
scilab/modules/xml/src/c/createMlists.c [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/c/xmlread.c [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/VariableScope.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/VariableScope.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLAttr.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLAttr.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLDocument.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLDocument.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLElement.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLElement.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLList.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLList.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLNodeList.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLNodeList.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLNodeSet.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLNodeSet.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLNotHandledElement.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLNotHandledElement.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLNs.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLNs.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLObject.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLObject.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLXPath.cpp [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/XMLXPath.hxx [new file with mode: 0644]
scilab/modules/xml/src/cpp/extraction.hpp [new file with mode: 0644]